Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mobilná aplikácia Učko má pomôcť učiteľom

VEDA NA DOSAH

Ponúka im zjednodušený prístup k informáciám z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o fungovaní škôl počas pandémie, k manuálom či webinárom.

Grafika aplikácie Učko na mobilnom telefóne. Zdroj_Apps_Apple.com

Aplikácia Učko je zadarmo. Zdroj: apps.apple.com

Bezplatnú aplikáciu Učko vyvinul Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci so vzdelávacím programom Digital League. Učko je priamo prepojené s portálom Učíme na diaľku (ŠPÚ), ktorý slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie ministerstva školstva a podpory pre učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov a ďalších pedagogických i odborných zamestnancov počas pandemickej situácie.

„Aj v časoch, keď sa žiaci vracajú do škôl, môže byť mobilná aplikácia pre učiteľov nápomocná. Prostredníctvom nej vedia získavať aktuálne informácie o webinároch zameraných na podporu návratu žiakov do škôl, podporu duševného zdravia žiakov aj učiteľov a do budúcna aj o pripravovaných kompenzačných nástrojoch, ktorých cieľom bude vyrovnávanie vedomostných rozdielov medzi žiakmi,“ popisuje Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Zobrazuje informácie vzhľadom na región

Aplikáciu bezodplatne vyvinuli účastníci vzdelávacieho programu Digital League od prvotného prototypu, ktorý v sebe zahŕňal návrh dizajnu a základnej funkcionality pokrývajúcej potreby učiteľov až po zapracovanie spätnej väzby od testerov. „Spolupráca nás zaujala, nakoľko spĺňala všetky kritériá, ktoré v programe máme, a to, aby bola výstupom digitálna inovácia so spoločenským dosahom,” hovorí Radovan Šalitroš, spoluzakladateľ programu Digital League.

„Chceme, aby bolo ministerstvo bližšie k učiteľom, žiakom aj rodičom. Od začiatku sa preto snažíme intenzívne komunikovať všetky opatrenia a informovať školy aj rodičov. Táto aplikácia je ďalším z krokov, ako dostať informácie z ministerstva bližšie k učiteľom,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Aplikácia je zdarma k dispozícii na stiahnutie v Apple Store a Google Play. Po vyplnení základných údajov bude Učko užívateľovi zobrazovať najrelevantnejšie informácie vzhľadom na región, v ktorom sa nachádza, či typ školského zariadenia, v ktorom pôsobí. Názov aplikácie nadväzuje začiatočným písmenom na názov portálu Učíme na diaľku a zároveň definuje cieľovú skupinu, ktorej je aplikácia primárne určená.

Zdroj: TS MŠVVaŠ
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky