CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Mutanti okolo nás

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Mutanti okolo nás. Prednášajúca: MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás do Letného špeciálu vedeckej kaviarne, kde sa oboznámime s objavom v oblasti DNA mikroorganizmov, takzvaným CRISPR. Budeme diskutovať aj o tom, ako sa tento systém uplatnil pri tvorbe mutácií v molekulárnej biológii a či vie byť zneužitý na to, aby sme vedeli „nadizajnovať“ ľudskú DNA na mieru.

O prednášajúcej:

Vo štvrtok 29. júla 2021 o 17.00 hod. bude naším hosťom MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD., z Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu neurodegeneratívnych ochorení, a to predovšetkým Parkinsonovej chorobe. Vyštudovala biochémiu na Prírodovedeckej fakulte spolu so všeobecným lekárstvom na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení PhD. odišla do zahraničia, kde pracovala na prestížnych vedeckých inštitúciách v Kodani, Prahe a Mníchove. Jej posledným pôsobiskom bola jedna z najlepších kliník na svete – Mayo Clinic.  Minulý rok sa však rozhodla vrátiť naspäť na Slovensko a založiť si vlastnú vedeckú skupinu. Je zakladateľkou občianskeho združenia Žijem vedu, ktoré spája slovenských vedcov.

Anotácia:

V roku 1993 narazil španielsky molekulárny biológ a mikrobiológ Francisco Mojica v DNA mikroorganizmov na niečo neočakávané – zvláštne sa opakujúce jednotky bez zjavnej funkcie. Zistil, že tieto pozoruhodné sekvencie sú rozšírené v mikróboch. Získali skratku CRISPR (z anglického Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), teda zoskupené pravidelne rozložené krátke palindromické opakovania. Prekvapivým zistením bolo navyše to, že tieto krátke sekvencie zodpovedajú sekvenciám DNA z vírusov, ktoré napádajú baktérie. Mojica prišiel s prevratným nápadom, že CRISPR zabezpečuje bakteriálnu imunitu proti vírusom. Pre vedeckú komunitu bol tento nápad šialený. Aby mali baktérie imunitu, ktorú majú dokonca zakódovanú v genóme? Výsledky Francisca Mojicu boli napokon prijaté a publikované až takmer 20 rokov neskôr. Zistilo sa, že CRISPR skutočne zabezpečuje štiepenie vírusovej DNA pomocou enzýmu Cas9. Ako sa však tento systém uplatnil pri tvorbe mutácií v molekulárnej biológii? Je možné ho využiť na liečbu ľudských ochorení alebo je možné ho dokonca zneužiť pri génovom inžinierstve a „nadizajnovať“ si dieťa so superschopnosťami? Odpovede na tieto otázky sa pokúsime nájsť počas prednášky.

Podujatie sa uskutoční 29. júla 2021 o 17:00 hod. Prednáška sa bude zároveň aj streamovať a záznam z nej bude dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 28. júla 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, a to prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/523695412297600/