Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedkyňa pomáha testovať vzorky na koronavírus

Galina Lišháková

OZ Žijem vedu ponúka databázu odborníkov, ktorí sa chcú nezištne zapojiť do boja so súčasnou pandémiou. Niektorí už pomáhajú v preťažených laboratóriách, kde testujú vzorky potenciálne chorých na Covid-19. Medzi nimi je aj zakladateľka tejto platformy, neurobiologička Dominika Fričová.

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pixabay.com

Ilustračné foto: Analýza vzoriek v biocehemickom laboratóriu. Zdroj: Pixabay.com

Neurobiologička Dominika Fričová založila platformu Žijem vedu pred necelými štyrmi rokmi, už tri roky má štatút občianskeho združenia. Za cieľ si dala prepájať slovenských vedcov roztrúsených po celom svete, ale aj tých, ktorí ostali doma. Vzhľadom na spoločenskú situáciu vyvolanú koronavírusom sprístupnilo OZ Žijem vedu na svojej webovej stránke dotazník pre vedcov, ktorí by v prípade potreby vedeli nezištne pomôcť.

Ukazuje sa, že to bol dobrý nápad. Dominika Fričová hovorí o tom, akých majú v databáze dobrovoľníkov, ale aj to, ako vyzerá nočná služba v laboratóriu, kde sama vypomáha tým, že testuje vzorky ľudí, ktorí môžu byť nakazení koronavírusom.

Na foto: Neurobiologička Dominika Fričová v laboratóriu. Zdroj: Archív DF

Neurobiologička Dominika Fričová v laboratóriu. Zdroj: archív DF

Koľko vedcov a z akých odborov vám doposiaľ ponúklo pomoc?

Momentálne máme 284 dobrovoľníkov, ale nie všetci sú vedci. Zhruba 40 percent z nich sú prírodovedci, ale sú tam aj všeobecní lekári, informatici, manažéri, právnici, ošetrovatelia a laboratórni diagnostici, ktorých v terajšej situácii potrebujeme najviac. Túto časť práce totiž musí robiť človek, ktorý vie narábať s pipetou a vyzná sa v laboratórnej práci. Som nadšená, že v našej databáze ich máme až okolo 130.

Vedia o vašej iniciatíve úrady, inštitúcie či laboratóriá, ktoré by mohli dobrovoľníkov potrebovať? Obracajú sa na vás?

Áno, a podľa mňa sa to vyvíja veľmi dobre. Spojili sme sa s iniciatívou Sme pripravení, ktorá prepája zdravotníckych dobrovoľníkov s inštitúciami. Oni na tomto bojisku predstavujú prvú líniu, lebo budú robiť odbery vzoriek. Laboratórni diagnostici, ktorí odobraté vzorky analyzujú, sú v druhej línii. Iniciatíva Sme pripravení má tú výhodu, že v rámci svojej platformy môže jednotlivým laboratóriám alebo nemocniciam hlásiť, koľko potrebujú dobrovoľníkov a tí na to môžu spätne reagovať.

Znamená to, že niektorí laboratórni diagnostici z vašej databázy dobrovoľníkov už vypomáhajú v laboratóriách?

Niektorí už chodia pomáhať do laboratória Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) v Bratislave. Situácia nasvedčuje tomu, že časom dopyt po nich ešte vzrastie. Jedného dobrovoľníka sme už prepájali s ÚVZ v Trenčíne, zopár ďalších s ÚVZ v Košiciach a ďalších s ÚVZ v Prešove. Verím, že vďaka nim pomôžeme odľahčiť nápor, ktorý teraz tieto úrady prežívajú.

Je testovanie týchto vzoriek časovo náročné?

Je to najmä veľmi monotónna činnosť, pri ktorej sa musíte maximálne sústrediť. Ručne z vírusu izolujeme jeho genetickú informáciu v podobe RNA. Väčšinou si potrebujeme pripraviť 24 vzoriek pre prístroj, ktorý ich ďalej izoluje. Jeden človek to dokáže urobiť približne za hodinu a pol. Ak to robia dvaja, tak ich máte za rovnaký čas 48. Ak dve dvojice, tak máte za tri hodiny 96 vzoriek. Väčšinou v laboratóriách robí viacej ľudí a vo dvojiciach. Jeden izoluje RNA, druhý robí analýzu vzoriek na ďalšom prístroji, takzvanom qPCR, do ktorého sa dá umiestniť 96 vzoriek. Vnímam, aký je to nápor, pretože pomáham na nočných zmenách, ktoré sú 12-hodinové. Zamestnanci týchto úradov sú náporu vystavení už niekoľko týždňov. Naozaj si zaslúžia odľahčiť.

Nie je kontakt so vzorkami, ktoré môžu obsahovať koronavírus, nebezpečný? Ako sa chránite?

Nebezpečný je odber vzoriek, ale do laboratória prichádza vzorka v tekutine, ktorá vírus deaktivuje, čiže by už nemal byť nebezpečný. Samozrejme, treba dodržiavať dobré laboratórne návyky, teda pracovať so vzorkou opatrne, meniť si rukavice a ochranný materiál.

Prekvapuje ma, že časť tejto práce sa robí ručne…

Existujú stroje, ktoré by nahradili laboratóriá aj v tomto smere. Viem, že sa to rieši a nejaké by už mali byť na ceste na Slovensko.

Nemyslíte si, že oproti iným krajinám, napríklad susednému Česku, testujeme stále málo? Neprináša to riziko, že sa u nás vírusu bude dariť dlhšie? Koľko testov by sa podľa vás malo robiť denne, aby sme sa ho zbavili čím skôr? 

Myslím si, že sa stále dá urobiť oveľa viac testov. No tiež vidím, že je to veľmi komplexná mozaika krokov. Jeden nadväzuje na druhý. Je za tým zložitá stratégia s mnohými premennými, a preto sa v prvom rade z týchto premenných musia stať konkrétne čísla, od ktorých sa môžeme odraziť. Mojím osobným želaním je to, aby sme mali na Slovensku aspoň 20 pracovísk, z ktorých každé by urobilo 300 vzoriek denne, to je 6 000 vzoriek dokopy za jeden deň. Chápem aj materiálové limitácie, ale verím, že aj to sa dá rôznymi vedeckými prístupmi vyriešiť.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky