CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácií v rámci EÚ

Banner podujatia: Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácií v rámci EÚ

Toto podujatie už prebehlo.

Webinár je zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí pre oblasť Vesmír, ktoré slovenským inovátorom a výskumníkom ponúka Európska únia, prostredníctvom programov Horizont Európa a Vesmírneho programu Únie.

Okrem predstavenia základného fungovania týchto programov, budú súčasťou podujatia aj prednášky venované vybraným komponentom Vesmírneho programu Únie ako sú programy Copernicus a Galileo/EGNOS. Ďalej sa účastníci oboznámia s aktivitami Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA), iniciatívou Cassini a príležitosťami pre downstream aplikácie.

Svoje príspevky do webinára prinesú národné kontaktné body z Národnej kancelárie Horizontu, odborníci z European Space Policy Institute, Ministerstva dopravy a výstavby SR, EUSPA aj Slovenskej vesmírnej kancelárie. Zaujímavým vstupom bude aj panelová diskusia s úspešnými účastníkmi v obidvoch európskych programoch – Horizont Európa a Vesmírny program Únie.

Kedy sa workshop uskutoční

Národná kancelária Horizontu a Slovenská vesmírna kancelária vás pozývajú dňa 8. decembra 2022 na webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí pre vesmírny sektor. Webinár s názvom „Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácií v rámci EÚ“ môžete sledovať od 09.00 – 12.30 hod. online.

Na webinár sa vopred registrujte vo formulári v spodnej časti stránky eraportal.sk. Počas registrácie môžete položiť svoje otázky prednášajúcim.

Viac info

https://eraportal.sk/podujatia/moznosti-financovania-vesmirneho-vyskumu-a-inovacii-v-ramci-eu/

Program podujatia (.pdf, eraportal.sk)