Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž myEUspace ponúka milión eur pre startupy a podnikateľov

VEDA NA DOSAH

Je určená ľuďom s nápadom alebo hotovým riešením, ako sú napríklad mobilné aplikácie alebo robotický výrobok využívajúci satelitné dáta.

Banner súťaže, na ktorom je človek za počítačom a v inej časti obrázka okolo zemegule poletujúce satelity, mobilný telefón a futbalová lopta. Zdroj: Planet Patrners

Banner súťaže. Zdroj: Planet Partners

Štartuje druhá edícia iniciatívy EÚ, v rámci ktorej možno vyhrať celkovo až 1 000 000 eur. Súťaž myEUspace, ktorú organizuje EUSPA (Agentúra Európskej únie pre vesmírny program), je určená pre startupy a podnikateľov, ktorí majú nápad alebo hotové riešenie, ako sú napríklad mobilné aplikácie, nositeľné zariadenia alebo robotický výrobok využívajúci satelitné dáta. Pre účasť v súťaži sa nemusíte špecializovať vo vesmírnom odvetví. Žiadosti sa prijímajú v troch rôznych súťažných cestách, ktoré sú prispôsobené stupňu pokročilosti projektu.

V rámci vesmírnej politiky EÚ vyvíja Európska únia dva hlavné vesmírne programy, a to globálny satelitný navigačný systém Galileo a systém pozorovania Zeme Copernicus. Satelitné dáta z týchto programov sú široko dostupné pre voľné použitie a zoznam oblastí, v ktorých sa produkty na nich založené uplatňujú, pokrýva prakticky všetky odvetvia ekonomiky. To preukázali účastníci predchádzajúceho ročníka súťaže. Medzi víťazné projekty patrí okrem iného aplikácia pre udržateľné precízne poľnohospodárstvo, platforma zvyšujúca bezpečnosť cestnej premávky využívajúca navigačné dáta a pozorovanie Zeme a riešenie pre automatické sledovanie sadania pôdy na staveniskách.

Tri tematické oblasti

Cieľom súťaže myEUspace je podporiť prelomové riešenia, ktoré vzájomne spájajú pokročilé technológie, inovatívne nápady a obrovský potenciál dát pochádzajúcich z vesmíru. Navrhované projekty musia spadať do jednej z troch tematických oblastí:

  • Space My Life – spotrebiteľské riešenia, ako sú mobilné aplikácie, nositeľné zariadenia (inteligentné hodinky, inteligentné okuliare, fitness trackery atď.), drony alebo robotické zariadenia, ktoré sú odpoveďou na hlavné spoločenské výzvy v tematických oblastiach, ako sú zdravie, bezpečnosť a ochrana občanov, hry a zábava, šport, fitnes a turistika;
  • Our Green Planet – inovatívne riešenia výziev v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného života, ktoré prispievajú k realizácii Európskej zelenej dohody, a tiež nástroje podporujúce zelenú transformáciu podnikov;
  • Dive In Deep Tech – inovatívne riešenia spájajúce dáta z vesmírnych programov EÚ so špičkovými technológiami, ako sú umelá inteligencia (AI), kvantové technológie (výpočtová, senzorická, simulačná, šifrovacia atď.), blockchain, metaverse a rozšírená realita (Augmented Reality (AR) )/Mixed Reality (MR)/Virtual Reality (VR).

Výherný fond vo výške 1 000 000 eur pre najlepšie aplikácie má povzbudiť inovátorov na podávanie prihlášok, ale podľa organizátorov je finančná injekcia iba jednou z mnohých výhod účasti v súťaži.

„Okrem financovania najlepších nápadov ponúkame aj technickú a obchodnú podporu našich odborníkov,“ hovorí Justyna Redełkiewicz, vedúca sekcie Consumer Solutions, Market and Technology v EUSPA. „V priebehu posledných rokov vytvorila EUSPA impozantný ekosystém startupov a organizácií, ktoré každodenne využívajú satelitné dáta. Budujeme komunitu, ktorá sa okrem priekopníckych nápadov s vysokým trhovým potenciálom delí o svoje skúsenosti a vzájomne sa inšpiruje. Od samotných účastníkov prvého ročníka myEUspace vieme, že je to pre nich veľká hodnota,“ dodáva.

Tri spôsoby prihlasovania do súťaže

V závislosti od pokročilosti projektu je možné sa prihlásiť do súťaže troma spôsobmi. V rámci Cesty prihlásenia nápadu sa prijímajú prezentácie návrhov v teoretickej fáze spolu s popisom praktického využitia nápadu so zohľadnením potrieb klienta a problémov, ktoré daný nápad riešia. Nápady v rámci tejto cesty sa môžu predkladať do 30. novembra 2022.

Cesta prihlásenia prototypu zahŕňa projekty vo fáze prototypu alebo beta verzie, ktoré už boli otestované vo vhodnom prostredí. Pri aplikácii v rámci tejto cesty je potrebné pripraviť popis praktického využitia riešenia, potrieb klienta a hodnotovej ponuky (value proposition). Lehota na podanie prihlášok v rámci tejto cesty končí 10. februára 2023.

Cesta prihlásenie výrobku sa vzťahuje na riešenia, ktoré sú pripravené na komercializáciu alebo už fungujú na trhu. Rovnako ako vo vyššie uvedenom prípade musí návrh obsahovať príklad praktického využitia výrobku, popis potrieb klienta a hodnotovú ponuku. Prihlášky v rámci tejto cesty sa budú prijímať do 25. apríla 2023.

Všetky projekty sa budú hodnotiť z hľadiska inovačnej a technologickej úrovne, trhového potenciálu, uskutočniteľnosti a prevádzkovej kapacity a využitia dát získaných z vesmíru. Víťazi všetkých ciest budú pozvaní na Deň podnikania EUSPA 1. júna 2023, kde budú mať príležitosť prezentovať svoje riešenia pred súťažnou porotou a pozvanými hosťami.

Podrobné podmienky účasti, termíny na podanie prihlášok a prihlasovacie formuláre sú k dispozícii na internetových stránkach organizátora: https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition.

O EUSPA

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) poskytuje bezpečné európske satelitné navigačné služby, podporuje komercializáciu dát a služieb Galileo, EGNOS a Copernicus a koordinuje budúci vládny satelitný komunikačný program GOVSATCOM. EUSPA zodpovedá za bezpečnostnú akreditáciu všetkých zložiek kozmického programu EÚ. Podporou rozvoja inovatívneho a konkurencieschopného vesmírneho sektora a spoluprácou s celým vesmírnym spoločenstvom EÚ prispieva EUSPA k realizácii Európskej zelenej dohody a digitálnej transformácii, ako aj k bezpečnosti a ochrane Únie a jej občanov a zároveň posilňuje jej autonómiu a odolnosť.

Súťaž myEUspace, ktorú organizuje EUSPA, je jedným z hlavných projektov iniciatívy Európskej komisie s názvom CASSINI zameranej na startupy, podnikateľov a organizácie a spoločnosti z radov malých a stredných podnikov.

Zdroj: TS Planet Partners
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky