CVTI SR / celé Slovensko

Medzinárodný pre-screening – efektívna súčasť prípravy projektov

Banner: Horizont Európa 2021 – 2027

Banner: Horizont Európa 2021 – 2027

Národná kancelária Horizontu a Technologické centrum Praha spoločne organizujú podujatie, ktoré predstavuje novú službu podporujúcu koordinátorov pri príprave projektov do Horizontu Európa vrátane skúseností jej používateľov.

Účastníci získavajú informácie o ďalších službách projektu NCP_WIDERA.NET (cestovné granty, študijné návštevy, newsletter atď.).

Kedy a ako sa môžem zúčastniť

Podujatie Medzinárodný pre-screening – efektívna súčasť prípravy projektov sa uskutoční dňa 29. mája 2024 od 13.30 do 15.00 v CVTI SR, Lamačská cesta 8A, Bratislava alebo online cez Webex.

Registrácia

Na podujatie je potrebná registrácia cez formulár.

Viac info

Program podujatia (.pdf, eraportal.sk)

https://eraportal.sk/horizont-europa/podujatie/akcia-cz-sk-mezinarodny-pre-screening-efektivna-sucast-pripravy-projektov/