Súťaž / celé Slovensko

Matematický Náboj

Kresby matematických vzorcov na kockovanom papieri. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov.

Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov. Akonáhle tím dospeje u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva.

Kto sa môže zapojiť

Náboj je tímová súťaž žiakov stredných škôl. Žiaci súťažia v päťčlenných alebo štvorčlenných tímoch. Všetci členovia tímu sú žiakmi rovnakej školy. Tímy súťažia v dvoch kategóriách, Juniori, a Seniori.
V kategórii Juniori môžu súťažiť iba tímy, ktorých členovia nie sú žiakmi najvyššieho (maturitného) alebo jemu bezprostredne predchádzajúceho ročníka strednej školy.
V kategórii Seniori môžu súťažiť tímy stredoškolákov s ľubovoľným vekovým zložením.

Ako sa môžem prihlásiť

Do súťaže sa školy prihlasujú prostredníctvom webového rozhrania na stránkach súťaže do ukončenia prihlasovania, alebo do naplnenia kapacity. Všetky informácie o termínoch, počte prihlásených tímov a celkovej kapacite sú dostupné na stránkach súťaže. Tím si pri prihlásení zvolí súťažné miesto, súťažiť v zahraničí však nie je povolené.

Prihlasovanie má dve kolá. Každá škola môže prihlásiť ľubovoľný počet tímov v každej kategórii počas oboch kôl. Počas prvého kola je prvý tím z vašej školy v každej kategórii automaticky zaradený medzi súťažiace tímy. Ďalšie tímy sa dostanú na čakaciu listinu. Dva týždne pred súťažou končí prvé kolo prihlasovania a začína druhé. Ak ešte nie je plná kapacita, tak najprv druhé a potom aj tretie tímy z čakacej listiny sú zaradené medzi súťažiace tímy, pokiaľ to dovoľuje kapacita. Ak po ukončení druhého kola prihlasovania (týždeň pred súťažou) budú stále voľné miesta, tak najprv štvrté, potom piate, potom šieste, … Tímy z čakacej listiny budú zaradené medzi súťažiace tímy. V každej krajine a každej kategórii sú výnimkou školy, ktoré sa umiestnili do tretieho miesta v celoštátnom porovnaní v predchádzajúcom ročníku súťaže Náboj. Tieto školy môžu v príslušnej kategórii prihlásiť o jeden tím navyše a je zaradený do súťaže už v prvom kole prihlasovania.

Termíny

Registrácia (20. marca 2023 – 11. apríla 2023)

Deň konania súťaže 21. apríl 2023 (od 9.30).

 

Viac info

https://math.naboj.org/?country=SK