Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Lámači šifier rozlúštili tajné listy Márie Stuartovej z väzenia

VEDA NA DOSAH

Odhaľujú, ako sa snažila znovu získať trón, zasahovať do politiky aj dostať sa na slobodu.

Portrét Márie Stuartovej na pozadí jej šifrovaného listu. Zdroje: Wikimedia Commons; tandfonline.com

Portrét Márie Stuartovej na pozadí jej šifrovaného listu. Zdroje: Wikimedia Commons; tandfonline.com; Grafika: GL

Škótsku kráľovnú Máriu Stuartovú dala uväzniť jej sesternica, anglická kráľovná Alžbeta I., pretože sa obávala, že ju pripraví o trón. Miestom jej zajatia bol síce dom grófa zo Shrewsbury v Sheffielde, šlo teda o domáce väzenie, ale strávila v ňom devätnásť rokov. 8. februára 1587 ju popravili zoťatím hlavy. Mala len štyridsať štyri rokov.

Päťdesiatsedem práve rozlúštených listov z jej korešpondencie pochádza z rokov 1578 až 1584. Väčšinu z nich adresovala francúzskemu veľvyslancovi v Anglicku Michelovi de Castelnau de Mauvissière.

Ako sa našli listy Márie Stuartovej?

Prevažnú časť z nich našla v onlineových archívoch Národnej knižnice Francúzska trojica, ktorá sa zaoberá lúštením historických šifier. Tvoria ju George Lasry, počítačový vedec a kryptograf z Francúzska, Norbert Biermann, klavirista a profesor hudby z Nemecka, a Satoshi Tomokiyo, fyzik a odborník na patenty z Japonska, – uvádza správa, ktorú šíria viaceré svetové médiá odvolávajúc sa na štúdiu uverejnenú v magazíne Cryptologia včera 7. februára 2023.

Čo odkrylo dešifrovanie

Prelomenie šifrovacieho kódu v listoch zosadenej škótskej kráľovnej približuje, ako sa pokúšala získať späť trón a zabezpečiť budúcnosť syna Jakuba, ktorý ju na ňom nahradil. Odkrýva jej snahy vyjednať svoje prepustenie i zasahovať do politiky na Britských ostrovoch. Mária písala tiež o úkladoch proti nej a sťažovala sa na zlé podmienky vo väzení.

Historik John Guy z Cambridgeskej univerzity, špecialista na túto historickú postavu, ich považuje za literárnu a historickú senzáciu. „Listy s konečnou platnosťou ukazujú, že Mary bola počas rokov svojho zajatia v Anglicku vo väzbe grófa zo Shrewsbury dôkladnou pozorovateľkou politického diania. Vidno, ako sa aktívne, či už priamo, alebo nepriamo zapájala do politických záležitostí v Škótsku, Anglicku a vo Francúzsku. Prostredníctvom de Castelnaua bola v kontakte s mnohými poprednými politickými osobnosťami na dvore Alžbety I.,“ hovorí John Guy.

Dešifrovanie listov Márie Stuartovej ukazuje rozlúštené slová. Autori: Lasry, Biermann, Tomokiyo. Zdroj: tandfonline.com

Dešifrovanie listov Márie Stuartovej ukazuje rozlúštené slová. Autori: Lasry, Biermann, Tomokiyo. Zdroj: tandfonline.com

Použili niekoľko metód

Výskumný tím použil na dešifrovanie písmen komplexné metódy kombinujúce počítačové algoritmy, lingvistickú analýzu a techniky manuálneho lámania kódov. „Prelomenie kódu nebolo momentom „heuréky“ – trvalo dosť dlho a prekonávali sme ho po vrstvách, akoby sme zakaždým odkrývali ďalšiu vrstvu cibule,“ povedal Lasry.

Tím dokázal spočiatku pomocou počítačového algoritmu prečítať iba tridsať percent textu. Vedci potom symboly analyzovali manuálne a ich význam testovali prostredníctvom pokusov a omylov pomocou kontextovej analýzy.

„Bolo to ako vyriešiť veľkú krížovku,“ povedal Lasry.

„Väčšinu úsilia sme vynaložili na prepis zašifrovaných písmen (celkovo 150-tisíc symbolov) a ich interpretáciu v 50-tisíc slovách, ktoré stačia na „vyplnenie“ knihy.“

Každé písmeno kódovalo niekoľko šifier

Šifry boli homofónne, čo znamená, že každé písmeno abecedy sa dalo zakódovať pomocou niekoľkých šifrových symbolov.

Táto prax zabezpečila, že niektoré symboly sa nepoužívali pričasto. Text obsahoval aj symboly vyhradené na označenie spoločných miest, slov a mien.

Kryptológovia porovnávali listy s niektorými dokumentmi zahrnutými vo Walsinghamových dokumentoch v Britskej knižnici v Londýne, pričom hľadali podobné šifry.

„Rozlúštili sme už zložitejšie kódy i príležitostný list kráľa alebo kráľovnej, ale to všetko bolo nič v porovnaní s týmito listami jednej z najznámejších historických osobností,“ povedal Lasry.

Je pravdepodobné, že ďalšie šifrované listy Márie Stuartovej sú stále stratené.

Ale aj keby sa nenašli, tieto listy poskytujú výskumníkom množstvo informácií, do ktorých sa môžu zahĺbiť.

„Vo svojom texte poskytujeme iba počiatočnú interpretáciu a zhrnutie listov,“ povedal Lasry.

„K lepšiemu pochopeniu Máriiných rokov v zajatí by mohla viesť hlbšia analýza historikov. Potenciálne by tiež bolo skvelé spolupracovať s historikmi na vydaní upravenej knihy jej dešifrovaných a preložených listov s anotáciami.“

Zdroje: CNN, The Telegraph;
DOI: 10.1080/01611194.2022.2160677
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky