Súťaž / celé Slovensko

Máš nápad? Prezentuj svoj startup! 2023 – Prihlasovanie

Plagát súťaže: Máš nápad? Prezentuj svoj startup!

Máš nápad? Prezentuj svoj startup! Zdroj: startupcentrum.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať? Je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebuje na to vhodné podmienky?

Startup centrum TUKE vám ponúka možnosť zapojiť sa do súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení.

Termín a registrácia

Do súťaže sa dá prihlasovať celoročne. Každých 6 mesiacov prebieha výber nových startupov. Prihlášky do 17. kola súťaže môžete zasielať do 16. júna 2023.

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár.

Termín konania súťaže je 26. jún 2023.

Hodnotiaca komisia súťaže na základe posúdenia úrovne rozvoja startupu môže navrhnúť jeho umiestnenie priamo do Inkubátora TUKE.

Kto sa môže zapojiť

Zapojiť sa môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t.j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

Čo môžete získať

  • priestory zdarma v Startup Centre TUKE,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity,
  • expertnú a mentorskú podporu (všeobecná aj z oblasti nerastných surovín).

Projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou. Po zhodnotení registrovaných projektov odbornou komisiou budú vybrané tímy pozvané na prezentáciu, ktorá sa uskutoční pred odbornou porotou. O mieste a konaní budeme tímy informovať do dvoch týždňov od ukončenia prihlasovania.

Viac info

https://startupcentrum.sk/zapoj-sa/

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/novinky/Stranky/Ak-mas-napad-prezentuj-svoj-startup.aspx