CVTI SR, Prednáška /

Koronavírus nie je Covid-19


Toto podujatie už prebehlo.

O prednášajúcej:

doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. je uznávaná vedkyňa a virologička. Prednáša na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre mikrobiológie a virológie a je vedúcou vedeckou pracovníčkou vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Venuje sa základnému výskumu vírusu chrípky zameraného na vrodenú imunitnú odpoveď. V roku 2006 získala cenu SAV za popularizáciu vedy za súbor publikácií a mediálnych prezentácií o chrípke s názvom „Chrípka – celosvetový problém“. V súčasnosti vedie domáce projekty a venuje sa výchove diplomantov i doktorandov.

Anotácia:

Koronavírusy sú v súčasnosti známe vďaka vírusu CoV-SARS-2. V ľudskej populácii však kolujú aj iné koronavírusy a samozrejme, veľa  koronavírusov trápi aj rôzne druhy zvierat. V prednáške sa dozviete, aký je rozdiel medzi vírusom CoV-SARS-2 a Covid-19, aký je rozdiel medzi jednotlivými koronavírusmi a aké druhy ochorenia spôsobujú u zvierat a u ľudí.  Objasníme tiež, ako sa zo zvieracích  koronavírusov môžu stať ľudské vírusy.  V závere prednášky sa dozviete, čo je to „tichá“ mutácia a prečo je dôležité sledovať mutácie v CoV-SARS-2.

Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti. Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Nová séria cyklu Veda v CENTRE pozostáva zo 7 prednášok, ktoré si posvietia na vírusy z rôznych uhlov pohľadu.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.