CVTI SR, Prednáška /

Klíma a naša Zem

Banner k Vede v CENTRE - séria na tému životné prostredie - Klíma a naša Zem. Prednášajúci Mgr. Peter Hrabčák, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Fascinujúci vzťah medzi klímou a životom na našej Zemi trvá už 4 miliardy rokov. Počas tejto doby sa vzájomne ovplyvňovali a vyvíjali. Život určite patrí medzi najvýznamnejšie klimatotvorné faktory. Je možné tvrdiť, že klíma na našej planéte sa v minulosti vďaka životu menila veľmi pomaly, avšak zásadne. Počas miliónov rokov dokázali živé organizmy prostredníctvom fotosyntézy stiahnuť z atmosféry obrovské množstvo oxidu uhličitého, a tým zabrániť nadmernému otepleniu Zeme. Ľudia veľkú časť z tohto uloženého uhlíka vracajú späť do atmosféry z geologického hľadiska v bleskurýchlom čase. Čo táto zmena spôsobuje našej klíme? Otepľuje sa atmosféra aj vo väčších výškach? Má nejaký vplyv klimatická zmena aj na ozónovú vrstvu? Prednáška nám prinesie odpovede na položené otázky a okrem toho sa bude venovať aj ďalším zaujímavým oblastiam z podnetnej problematiky klimatickej zmeny.

O prednášajúcom:

Mgr. Peter Hrabčák, PhD., vyštudoval meteorológiu a klimatológiu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2019 obhájil dizertačnú prácu zameranú na oblasť dištančného monitoringu atmosférických aerosólov. Od roku 2014 až doteraz pracuje v Aerologickom a radiačnom centre Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach. Na tomto pracovisku naďalej rozvíja dištančný výskum aerosólov, popritom sa okrem iného venuje aj problematike monitoringu celkového ozónu a slnečného žiarenia. Vďaka medzinárodnej spolupráci medzi Českým a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa mu v roku 2018 podarilo dostať na krátku pracovnú cestu do Antarktídy.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR