Súťaž / Bratislava

Junior Internet AMAVET 2023 – Finále

Junior Internet AMAVET 2023 – Finále

Junior Internet 2023. Zdroj: AMAVET


Toto podujatie už prebehlo.

Súťaž Junior Internet AMAVET je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, digitálnu grafiku a dizajn, kreatívne písanie textov, tvorbu blogov alebo vlogov, tvorbu vzdelávacích projektov či programovanie aplikácií.

Hodnotiteľom bolo odoslaných 317 projektov k hodnoteniu, z toho vybrali 51 projektov, ktoré boli pozvané na finále Junior Internet.

Kedy a kde sa uskutoční finále Junior Internet AMAVET 2023

Finále súťaže sa uskutoční 28. – 29. apríla 2023 na FIIT STU v Bratislave.

Súťažné kategórie

  • JuniorWEB – webové stránky,
  • JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn,
  • JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach,
  • JuniorAPP – mobilné aplikácie,
  • JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní,
  • JuniorTEXT – texty na určenú tému.

Viac info

https://www.facebook.com/events/922147535797470

https://www.juniorinternet.sk/cms/