Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazky Junior internet pripravili stránku o umelej inteligencii

Monika Tináková

Katarína Marcinčáková a Lenka Hake získali ocenenie od AMAVET-u za webovú stránku zameranú na vzdelávanie ľudí v oblasti umelej inteligencie.

Ilustračná foto. Umelá inteligencia. Zdroj: iStockphoto.com

Medzi víťazov a víťazky súťaže Junior Internet, ktorú organizuje AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, sa zaradili aj dve mladé študentky. Nielen hodnotiacu komisiu, ale najmä dekana fakulty zaujali projektom UI.WZ.SK – Odrazový mostík do sveta umelej inteligencie.

Ide o webovú stránku zameranú na vzdelávanie ľudí v oblasti umelej inteligencie. Tá je dnes podľa nich už neoddeliteľnou súčasťou našich životov, a preto je dôležité, aby mali aj bežní ľudia možnosť zistiť, o čo vlastne ide. S mladými študentkami sme sa porozprávali, aby sme sa dozvedeli viac.

Dali ste si za cieľ vytvoriť kvalitný a ľahko dostupný zdroj informácií o umelej inteligencii v slovenskom jazyku. Prečo?

Chceme týmto zvyšovať verejné povedomie o umelej inteligencii, vysvetliť jej fungovanie a prezentovať jej potenciál i využitie pri riešení reálnych problémov. Radi by sme docielili zvýšenie záujmu o odbor umelá inteligencia, pretože v ňom, podobne ako mnoho odborníkov, vidíme budúcnosť technologického vývoja ľudstva. Na našej webovej stránke sa môžu ľudia dočítať o historickom vývoji, najväčších problémoch, súčasných nástrojoch a uplatnení umelej inteligencie. Informácie sme sa snažili vysvetliť tak, aby adresát čo najlepšie porozumel princípom umelej inteligencie. Zrozumiteľné vysvetlenie si vyžaduje nielen text, ale aj názorné ukážky, a preto sme sa rozhodli obohatiť webovú stránku o nami vytvorené materiály, ako sú napríklad animácie, diagramy, grafy, programy a pod.

V prípade umelej inteligencie ide naozaj o veľmi rozsiahly odbor. Dá sa vôbec zrozumiteľne vysvetliť?

Naším cieľom nie je úplne dopodrobna rozobrať všetky odvetvia umelej inteligencie na úkor prehľadnosti a pochopiteľnosti podávaných informácií. Ak náhodou čitateľa zaujme niektorá časť a chcel by sa o nej dozvedieť viac, na konci každej témy nájde odkazy na ďalšie články, prípadne publikácie, ktoré danú problematiku rozoberajú podrobnejšie.

Aktuálne pracujete na tom, aby si mohli používatelia na webe vytvoriť vlastné konto. Aj to poslúži na lepšie pochopenie problematiky?

Určite áno. Po prihlásení budú mať sprístupnené rôzne testy a úlohy, vďaka ktorým si budú vedieť overiť svoje vedomosti. Okrem testov plánujeme pridať aj viac ukážkových kódov. Tie by pomohli ľuďom, ktorí si skúšajú niečo naprogramovať.  Pohrávame sa tiež s myšlienkou prípravy workshopov, prípadne niečoho podobného. Ale to je ešte len vo hviezdach.

Ako reagujú ľudia na vaše aktivity? Uvedomujú si Slováci, že téma umelej inteligencie je všade okolo nás a nie je možné si ju nevšímať?

Zatiaľ sme mali na našu prácu len pozitívne ohlasy. Ľudia si najviac pochvaľovali to, že je to v slovenskom jazyku a nemusia si hľadať na internete a v slovníkoch rôzne frázy, s ktorými sa prvýkrát stretli. Taktiež sa im páčili obrázky a animácie, vďaka ktorým ľahšie porozumeli danej problematike. S negatívnou spätnou väzbou sme sa ešte nestretli.

Nie je to tak trochu netradičné, že tému umelej inteligencie vysvetľujú práve dievčatá?

V súčasnosti je informatika súčasťou našich každodenných životov a do budúcna má veľký potenciál. Práve preto sme toho názoru, že by sa jej nemali venovať len chalani, ale aj baby. S umelou inteligenciou sa stretávame pomerne často a ani si to nemusíme uvedomovať. Z tohto dôvodu si myslíme, že by bolo dobré, ak by sa ľudia mohli niečo z tejto oblasti dočítať, prípadne naučiť bez znalosti cudzieho jazyka. Touto cestou by sme chceli odkázať všetkým dievčatám, ale aj ženám, ktoré zvažujú, či je IT pre ne správna cesta, iba jedno. Nebojte sa, nenechajte sa chalanmi zastrašiť. To, že sme ženy, neznamená, že sme horšie. Sme prinajmenšom rovnako dobré ako muži. A preto si myslím, že ísť do IT je určite super nápad.

Odporučili by ste aj ďalším mladým ľuďom zapojiť sa do celoslovenskej súťaže? Je motivujúce a povzbudzujúce vyhrať?

Určite áno. My sme sa do súťaže prihlásili, pretože sme mali projekt, v ktorom sme videli potenciál, a asi ako každý jeden súťažiaci sme dúfali, že vyhráme. Výhra v kategórii Junior Learn a Cena dekana Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU nás veľmi milo prekvapila. Keď sme videli práce ostatných súťažiacich, usúdili sme, že konkurencia je silná a do prezentácie projektu musíme vložiť maximum, aby sme porotu presvedčili, že práve náš projekt je najlepší.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky