Súťaž / celé Slovensko

Je veda riešením všetkých výziev ľudstva?

Banner podujatia: Je veda riešením všetkých výziev ľudstva

Toto podujatie už prebehlo.

Nadácia ESET vyhlasuje esejistickú súťaž. Víťaz sa stretne s nositeľom Nobelovej ceny a vedeckým producentom filmu Interstellar Kipom Thornom.

Pre koho je súťaž určená

Súťaž je otvorená nielen pre nádejné vedecké talenty, ale pre kohokoľvek, kto sa aktívne zaujíma o úlohu a poslanie vedy v čase, keď ľudstvo čelí mnohým závažným výzvam v spoločenských aj exaktných vedách. Súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska, vo veku od 16 rokov.

Čo môžem vyhrať

Víťaz súťaže môže okrem finančnej odmeny vo výške 1,000 eur vyhrať aj jedinečné osobné stretnutie s nositeľom Nobelovej ceny a vedeckým producentom filmu Interstellar Kipom Thornom.

Téma

Téma esejistickej súťaže: Je veda riešením všetkých výziev ľudstva? Kam by malo ľudstvo investovať svoje zdroje a prečo? Malo by to byť hľadanie odpovedí na zásadné otázky o vesmíre alebo skôr pokus o záchranu našej civilizácie?

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Súťažné eseje musia byť napísané v anglickom jazyku a môžu mať maximálny rozsah 3,600 znakov (vrátane medzier). Príspevky možno prihlasovať cez webovú stránku súťaže do 20. septembra 2021.

Viac info

https://www.esetscienceaward.sk/sk/contest