Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodnej komisii ESET Science Award 2020 bude predsedať nobelista Kip Thorme

VEDA NA DOSAH

merický odborník na gravitačnú fyziku je jedným z troch vedcov, ktorým bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za fyziku.

Kip Thorme, Zdroj: Seesame

Vedec sa zapísal aj do histórie sci-fi, a to ako výkonný producent a vedecký poradca hollywoodskeho filmu Interstellar.

Spolu s ďalšími odborníkmi bude rozhodovať o laureátoch ocenenia ESET Science Award v dvoch kategóriách: výnimočná osobnosť slovenskej vedy a výnimočný mladý vedec do 35 rokov.

O ďalšej kategórii ESET Science Award, výnimočný vysokoškolský pedagóg, rozhoduje komisia zložená zo zástupcov slovenských vysokých škôl. Laureáti všetkých troch kategórií budú vyhlásení prostredníctvom online podujatia na facebookovom profile ESET Science Award v stredu 14. októbra o 13.30.

Pri hodnotení finalistov a výbere laureátov posudzuje komisia rôznorodé parametre vedeckej práce: aktuálne vedeckovýskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov, komunikácia a popularizácia, spolupráca s inými vedeckými odbormi, princípy vedeckej etiky, potenciálny dopad vedeckej práce na ďalšie oblasti života a aj ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov.

Medzinárodnú komisiu tvoria aj ďalší rešpektovaní vedci:

Hana Dvořáková je česká chemička a filantropka, ktorá svoju vedeckú kariéru venovala výskumu látky proti vírusu HIV. V roku 2013 založila s manželom Dalimilom Nadáciu Experientia, ktorá podporuje mladých vedcov z odboru organickej, bioorganickej a medicinálnej chémie s cieľom posunúť českú chémiu smerom k celosvetovej špičke.

Rolf-Dieter Heuer je experimentálny časticový fyzik. Vo svojej vedeckej činnosti sa doteraz venoval najmä štúdiu elektrón-pozitrónových reakcií, vývoju experimentálnych techník, ako aj konštrukcii a chodu veľkých detektorov. V rokoch 2009 až 2015 bol generálnym riaditeľom CERN-u a v súčasnosti je predsedom skupiny vedúcich vedeckých poradcov Európskej komisie.

Tibor Krisztin je maďarský matematik, ktorý sa venuje dynamickým systémom a diferenciálnym rovniciam. Od roku 2000 je profesorom matematiky na Bolyaiovom inštitúte, patriacom pod Segedínsku univerzitu, kde v rokoch 2011 – 2014 pôsobil aj ako riaditeľ inštitútu.

Ralf Riedel pôsobí v Inštitúte materiálových vied na Technickej univerzite v Darmstadte. Jeho súčasný výskum sa sústreďuje na dve hlavné oblasti, a to na molekulárnu syntézu progresívnych keramických materiálov pre štrukturálne, funkčné a s energiou spojené použitia, ako aj na syntézu nových anorganických materiálov založených na nitride prostredníctvom ultra vysokého tlaku.

Fiona Watt je britská vedkyňa, medzinárodne známa vďaka svojmu výskumu kmeňových buniek. Sústreďuje sa na úlohu kmeňových buniek pri údržbe kože, ktorá sa počas nášho života kontinuálne opravuje a vymieňa.

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011. Medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas viac ako ôsmich úspešných rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete na www.nadaciaeset.sk.

Zdroj: Seesame

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky