CVTI SR, Workshop / celé Slovensko

Interaktívny workshop k príprave rozpočtu projektov v programe Horizont Európa

Banner podujatia: Interaktívny workshop k príprave rozpočtu projektov v programe Horizont Európa

Toto podujatie už prebehlo.

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na druhú sériu interaktívneho workshopu k príprave rozpočtu projektov programu Horizont Európa. Podujatie je primárne určené pre tých, ktorí sa z kapacitných dôvodov nedostali na prvý workshop, ktorý sa konal 13. októbra 2021.

Workshop bude zameraný na projektové návrhy typu výskumno-inovačná akcia (Research & Innovation Action) a inovačná akcia (Innovation Action). Na workshope predstavíme základné rozpočtové položky a typy nákladov, s ktorými sa môžete pri príprave rozpočtov týchto projektov stretnúť.

Workshop bude interaktívny, pričom privítame Vaše otázky vopred. Môžete ich zadať priamo pri registrácii prípadne ich adresujte najneskôr do 24. januára 2021.

Kedy sa workshop uskutoční

Workshop sa uskutoční online 31. januára 2021 od 9:30 do 12:00. Na workshop je potrebné sa registrovať, aj v prípade, ak ste sa registrovali na jeho prvú edíciu. Registrácia je otvorená do pondelka 24. januára 2021. Počet účastníkov je obmedzený a organizátor si vyhradzuje právo na výber účastníkov na základe vopred zaslaných otázok resp. dátumu registrácie.

Každý blok bude pozostávať z prezentácie a diskusie s účastníkmi. Trvanie každého bloku je orientačné a odvíja sa od záujmu a počtu otázok od účastníkov.

Program

09:30 – 09:35 Otvorenie workshopu a predstavenie Kancelárie NCP

09:35 – 11:00 Blok 1: Personálne náklady, Peter Beňo, NCP pre právne a finančné otázky

11:00 – 11:30 Blok 2: Subkontrakting a nákupy, Lucia Dávidová, NCP pre právne a finančné otázky

11:30 – 12:00 Blok 3: Ostatné náklady (tretie strany, vnútropodnikové faktúry, režijné náklady a i.), Peter Beňo, NCP pre právne a finančné otázky

Registrácia a viac info

https://eraportal.sk/podujatia/interaktivny-workshop-k-priprave-rozpoctu-projektov-v-programe-horizont-europa-2-seria-2/ (v spodnej časti stránky)