CVTI SR, Prednáška / celá Európa

Informačný deň k európskym misiám

3D ilustrácia rozdeľovania rakovinovej bunky. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Informačný deň k európskym misiám organizuje Európska komisia.

Téma

Misijná oblasť rakovina.

Kedy

18. januára 2022 v čase 14:00-15:30 hod, online.

Viac info a program

EU Missions info days | European Commission (europa.eu)