CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Horizont Európa pre začiatočníkov: Podpora inovácií v pilieri Inovatívna Európa

Banner podujatia: Horizont Európa pre začiatočníkov: Podpora inovácií v pilieri Inovatívna Európa

Toto podujatie už prebehlo.

V rámci série podujatí Horizont Európa pre začiatočníkov vás pozývame na webinár zameraný na predstavenie príležitostí, ktoré ponúka 3. pilier Inovatívna Európa v programe Horizont Európa. Podujatie organizuje Národná kancelária Horizontu v spolupráci so sieťou Enterprise Europe Network a je určené pre malé a stredné podniky, univerzity, výskumné pracoviská a tiež zástupcov priemyslu a inovačného ekosystému.

Kedy sa podujatie uskutoční

Podujatie sa uskutoční online cez Webex 15. februára 2022 v čase 13:00 – 15:00 h. Registrácia na webinár je otvorená do 14. 02. 2022 do 10:00 h.

O podujatí

Účastníkom predstavíme schémy Európskej rady pre inovácie (EIC) na podporu prelomového výskumu a inovácií, výzvy pre podpornú inovačnú infraštruktúru v rámci Európskych inovačných ekosystémov (EIE) či grantové možnosti Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

So svojimi skúsenosťami sa podelí úspešný riešiteľ projektu podporeného v rámci EIT Health. Odznejú aj aktuálne informácie o programe Eurostars 3 a možnostiach účasti v kaskádových výzvach projektov Horizont 2020, ktoré pokrývajú menšie granty s vyššou mierou úspešnosti.

Viac info

Program podujatia (.pdf)

https://eraportal.sk/podujatia/horizont-europa-pre-zaciatocnikov-podpora-inovacii-v-pilieri-inovativna-europa/?portal=heu