CVTI SR, Prednáška / Bratislava

História robotiky: Od stredovekých automatov po robotizované automobilky

Banner k podujatiu Vedecká cukráreň na tému História robotiky: Od stredovekých automatov po robotizované automobilky. Prednášajúci: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Od  starovekých  bájí cez stredoveké automaty, prvé priemyselné  roboty  zo  60. rokov až po súčasný stav. V prednáške sa zameriame na históriu robotiky, ktorá dnes preniká do všetkých  oblastí života spoločnosti. Priblížime jej začiatky a celý  jej postupný vývoj  až do dnešných dní. Predstavíme aj rôzne aktuálne robotické aplikácie, ktoré sa  vo veľkej miere využívajú pri výskume kozmu, v medicíne, záchranárstve či v oblasti bezpečnosti a vojenstva. V závere prednášky spomenieme aj niektoré ďalšie  oblasti servisnej robotiky.

O prednášajúcom:

Prof.  Ing. Peter Hubinský, PhD.  dlhodobo  pôsobí  v  Ústave robotiky a kybernetiky Fakulty    elektrotechniky    a  informatiky  STU  v Bratislave a  prednáša v  oblasti  robotiky,  mechatroniky  a  teórie systémov. Výskumne sa venoval  najmä  riadeniu  slabo  tlmených  mechatronických systémov, ako aj ďalším rôznym robotickým témam.

Kapacita miestnosti je naplnená.

Májová Vedecká cukráreň sa bude konať s účasťou verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať mailom na vnd@cvtisr.sk do 23. 5. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na našom YouTube CVTI SR .