Exkurzia / celá Európa

Geovedná exkurzia 2024

Geovedná exkurzia 2024 – Západočeský kúpeľný trojuholník a Bavorsko

Geovedná exkurzia 2024. Zdroj: fns.uniba.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na Geovednú exkurziu 2024 – Západočeský kúpeľný trojuholník a Bavorsko za geovednými fenoménmi Karlovarska a priľahlého Bavorska.

Ako sa prihlásim

V prípade záujmu zúčastniť sa exkurzie za uvedených podmienok vyplňte prosím prihlášku.

Pozrite si

Pre koho je exkurzia určená

Exkurzia zahŕňa predmety:

  • Geovedná exkurzia (bZIK, bupGE)
  • Terénne práce z geológie a geomorfológie (bEN)
  • Exkurzia z fyzickej geografie (b)
  • Fyzickogeografická exkurzia (m)

Je určená pre záujemcov (doktorandov či študentov) aj iných ako geografických odborov.

Viac info

https://fns.uniba.sk/geovedna-exkurzia-2024/

Pozvánka (.pdf, fns.uniba.sk)