Prednáška / Bratislava

Galileo Galilei a jeho vplyv na rozvoj vedy

Plagát prednášky: Galileo Galilei a jeho vplyv na rozvoj vedy

Galileo Galilei a jeho vplyv na rozvoj vedy. Zdroj: FB Slovenské planetáriá


Toto podujatie už prebehlo.

Klub astronómov SNM vás pozýva na ďalšiu zo série vedecko-populárnych prednášok, tentokrát Galileo Galilei a jeho vplyv na rozvoj vedy.

Kedy a kde sa prednáška Galileo Galilei a jeho vplyv na rozvoj vedy uskutoční

Podujatie sa uskutoční 13. februára 2024 od 17.30 v priestoroch Slovenského národného múzea, Vajanského nábrežie 2 v Bratislave.

Prednáška je vhodná pre laickú verejnosť a vstup na ňu je voľný.

Prednášajúci

Doc. RNDr. František Kundracik, CSc., FMFI UK v Bratislave.

Viac info

https://www.facebook.com/events/270894682476107