Konferencia / Košice

FITS 2023 – Deň ESA na Slovensku

Raketa vystreľujúca do vesmíru. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu Deň ESA na Slovensku (ESA Day in Slovakia) v rámci 16. ročníka Fóra inžinierov a technikov Slovenska 2023.

O FITS

Podujatie FITS má za cieľ poskytnúť príležitosti získať prostredníctvom odborných príspevkov informácie, zdieľať skúsenosti a príklady dobrej praxe a úspešnej realizácie vesmírnych aktivít na Slovensku. Zároveň poskytuje priestor na výmenu informácií a zdieľanie nápadov pre zástupcov vedy, výskumu, techniky a vzdelávania.

Účasť na konferencii je prínosom pre všetkých inžinierov a technikov, výskumníkov, manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej správy a všetkých, ktorí majú blízko k vede, technike a technickým inováciám.

Kedy a kde sa FITS 2023 uskutoční

Podujatie sa bude konať 16. marca 2023 v Congress Hotel Centrum v Košiciach.

Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky do 12.03.2023.

Súčasťou podujatia budú aj sprievodné podujatia (15.03. návšteva Planetária, 17.03. popularizačný deň Vesmír na dotyk).

Téma

Ústredná téma FITS 2023 má názov: Deň ESA na Slovensku. Súčasťou podujatia je slávnostné odovzdávanie ocenení ZSVTS.

Program

Program ESA deň na Slovensku 2023 (.pdf)

Organizátor

Fórum inžinierov a technikov Slovenska (FITS) organizuje v roku 2023 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), Slovenskou vesmírnou kanceláriou, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).

Viac info

https://www.zsvts.sk/

Program ESA deň na Slovensku 2023 (.pdf)