Konferencia / Košice

FITS 2022 – Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku

Vodík z obnoviteľných zdrojov. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Veda, výskum, vývoj, technika a inovácie sú hybnými silami rozvoja spoločnosti. Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti je potrebné dostať uvedené oblasti do širšej pozornosti, najmä technickej verejnosti. A to nielen z pohľadu legislatívy, ale hlavne z pohľadu adresného praktického využívania nových poznatkov so zameraním na zvýšenie kvality života.

Fórum inžinierov a technikov Slovenska (FITS) organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskou akadémiou vied. Ústredná téma FITS 2022 má názov Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku. Súčasťou podujatia je slávnostné odovzdávanie ocenení ZSVTS.

Cieľ podujatia

Podujatie FITS má za cieľ poskytnúť priestor odborným príspevkom prinášajúcim informácie, skúsenosti a príklady úspešnej realizácie v danej oblasti. Zároveň poskytuje diskusný priestor pre zástupcov vedy, výskumu, techniky, vzdelávania a praxe. Účasť na konferencii je prínosom pre všetkých inžinierov a technikov v najrôznejších pracovných pozíciách, výskumníkov, manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej správy a všetkých, ktorí majú blízko k vede, technike a technickým inováciám.

Konferencia FITS je tiež pokračovaním tradície každoročných stretnutí členov ZSVTS. FITS poskytuje platformu pre diskusiu v celom rade tém, ktoré si zaslúžia zvýšenú pozornosť, ako napríklad vzdelávanie a príprava pre inžinierske povolania, transfer výsledkov do praxe, motivácia mladých talentov a pod. Tieto a ďalšie témy budú diskutované nielen v tomto ročníku, ale aj na budúcich podujatiach organizovaných ZSVTS.

Kedy sa podujatie koná a ako sa prihlásim

Konferencia FITS 2022 sa uskutoční 17. marca 2022 v Congress Hotel Centrum v Košiciach. Účasť na podujatí je len na základe záväznej prihlášky a po úhrade registračného poplatku. Termín zaslania prihlášky: do 11. marca 2022

Viac info

Pozvánka a program (.pdf)