CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Fašiangy – svet naopak alebo ako sa mení najveselšie obdobie roka


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Utorok 12. marca o 9.00 hod., CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Téma

Fašiangy patria k sviatkom, ktoré v súčasnom období v celom, nielen kresťanskom svete naberajú na popularite. Aj Fašiangy sa vyvíjajú a menia, a teda kráčajú s dobou. Zlievajú sa rozdiely medzi fašiangami na vidieku a v meste. V minulom roku sa skončil projekt výskumu vidieckych fašiangov a vznikla vôbec prvá samostatná kniha na túto tému na Slovensku. V prednáške si slovom, obrazom aj filmom priblížime priebeh fašiangov na troch miestach Slovenska a dozvieme sa tiež, že etnologický terénny výskum je dobrodružnejší než zážitková turistika.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 11. marca 2024.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúca

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., pracuje od roku 1983 v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, kde sa zameriava na obyčajovú kultúru, tradičnú kultúru regiónov Slovenska a dejiny slovenskej etnológie. V roku 2013 bola inaugurovaná za profesorku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí ako vysokoškolská pedagogička. Je autorkou viacerých vedeckých monografií, približne stovky vedeckých štúdií, viacerých vedecko-výskumných projektov a spoluautorkou niekoľkých vedeckých a odborných knižných publikácií a audiovizuálnych dokumentov.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.