Výzva / celé Slovensko

Falling Walls Lab Slovakia 2023 (FWLS 2023) – prihlasovanie

Slovenská víťazka Falling Walls Lab Slovakia Monika Janíková. Zdroj: UK v Bratislave

Slovenská víťazka Falling Walls Lab Slovakia Monika Janíková. Zdroj: UK v Bratislave


Toto podujatie už prebehlo.

Falling Walls Lab je jedinečná príležitosť a formát súťaže pre študentov, mladých vedcov a inovátorov prezentovať svoju inovatívnu či prelomovú ideu, projekt alebo výsledok.

FWLS je súťaž mladých vedcov na Slovensku organizovaná ako súčasť prestížneho celosvetového podujatia Falling Walls Lab, ktorého finále sa uskutočňuje každoročne 8. novembra pri príležitosti výročia pádu berlínskeho múru 9. novembra 1989.

Kto sa môže prihlásiť

Do FWLS 2023 sa môžu prihlásiť študenti, doktorandi, mladí vedci, inovátori, umelci, podnikatelia, pedagógovia a profesionáli. Podmienkou je vek najmenej 18 rokov (v okamihu podania prihlášky) a splnenie najmenej jedného z nasledovných kritérií:

  • Získanie titulu Bc. pred nie viac ako 10 rokmi.
  • Získanie titulu Mgr./Ing. pred nie viac ako 7 rokmi.
  • Získanie titulu PhD. pred nie viac ako 5 rokmi.
  • Študentka/študent zapísaní na štúdium na vysokej škole.

FWL podujatia vo všetkých krajinách sveta i svetové finále v Berlíne sa uskutočňuje v anglickom jazyku.

Ako sa prihlásim

Prihlásiť príspevok na FWLS 2023 treba do 7. júla 2023 na stránke https://falling-walls.com/lab/apply/.

V prihláške záujemca uvedie (anglicky) jasne formulovaný:

  • Názov „Breaking the wall of … “.
  • Problém, ktorý chce riešiť (max. 200 znakov).
  • Riešenie problému (max. 200 znakov).
  • Projekt či spôsob, ktorým chce dosiahnuť riešenie (max. 200 znakov).

Každý, kto je vybraný odbornou porotou do národného finále, finalista FWLS, má v slovenskom finále presne tri minúty a tri snímky PowerPoint prezentácie na to, aby presvedčil porotu o kvalite a význame jej/jeho idey/projektu/výsledku.

Národné finále sa bude konať 21. septembra 2023 v Bratislave.

Čo získam

Víťaz národného podujatia získava letenku do Berlína a možnosť prezentovať svoj príspevok na svetovom finále pred porotou tvorenou nositeľmi Nobelovej ceny a inými významnými vedcami a inovátormi. Získava aj vstup na prestížnu Falling Walls Conference.

Viac info

http://www.fwlslovakia.sk/

https://falling-walls.com/lab/apply/slovakia/