Seminár / Praha

Excellence Hubs a ERA Chairs

Potlesk účastníkov podujatia. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na nadnárodný hybridný seminár pre účastníkov z krajín V4 – CZ, HU, PL, SK a Slovinska o 2023 výzvach „Excellence Hubs a ERA Chairs“.  

Kedy a kde sa seminár uskutoční

Technologické centrum Praha v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi z krajín V4+Slovinsko organizuje dňa 17. októbra 2023 v Prahe nadnárodný seminár zameraný na výsledky výziev „Excellence Hubs a ERA Chairs“.

Seminár sa uskutoční aj online formou.

V prípade, ak máte záujem sa zúčastniť seminára online formou alebo osobne, je potrebné sa zaregistrovať.

O seminári

Účastníci seminára získajú informácie o úspešných projektoch „Excellence Hubs a ERA Chairs“, ktoré získali financovanie vo výzvach v r. 2023 priamo od ich koordinátorov. Následne budú podrobne predstavené najčastejšie nedostatky, ktorých by sa mali žiadatelia pri príprave budúcich projektov vyvarovať.

Slovensko

Za Slovensko bude predstavený úspešný projekt Excellence Hubs – GlaCerHub, ktorý bude prezentovať prof. Dušan Galusek.

Viac info

Podrobný program seminára (.pdf)

https://www.horizontevropa.cz/en/calendar/yiifcalendarevent/796/transnational-seminar-on-excellence-hubs-and…