CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Elsevier Open Access Kick Off Reception for Slovakia

Plagát podujatia: Elsevier Open Access Kick Off Reception for Slovakia

Elsevier Open Access Kick Off Reception for Slovakia. Zdroj: CVTI SR


Toto podujatie už prebehlo.

Elsevier a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli v októbri 2023 Transformačnú dohodu, ktorá umožňuje publikovanie otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Dohoda podporuje publikovanie s otvoreným prístupom, čo umožňuje výskumníkom v zúčastnených inštitúciách publikovať svoje výskumné články s otvoreným prístupom v časopisoch vydavateľstva Elsevier bez akýchkoľvek poplatkov za spracovanie článkov.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Prednášať budú zástupcovia spoločnosti Elsevier 6. marca 2024 o 9:00 – 13:30 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Podujatie bude v anglickom jazyku.

Registrácia

https://forms.gle/kwMUVdaCH18VPinVA

Program

09:00 – 10:00  Registrácia
10:00 – 10:15  Otvorenie
10:15 – 11:15  How to publish in Open Access with Elsevier (Paula Milewska, Elsevier)
11:15 – 12:00  How to choose a journal wisely (Kirill Ivanov, Paula Milewska, Elsevier)
12:00 – 12:30  Prestávka
12:30 – 13:15  How to write a scientific article (Kirill Ivanov, Paula Milewska, Elsevier)
13:15 – 13:30  Diskusia a záver

Viac info

https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/elsevier-open-access-kick-off-reception-for-slovakia.html?page_id=57927

https://www.facebook.com/events/347438554936865/