Iné / celé Slovensko

DOD 2024: Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

Plagát podujatia: DOD 2024: Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

DOD 2024: Farmaceutická fakulta UK v Bratislave. Zdroj: fpharm.uniba.sk


Toto podujatie už prebehlo.

O štúdiu farmácie a štúdiu zdravotníckych a diagnostických pomôckach na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa dozviete viac na Dni otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave.

Kedy a kde sa Deň otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave uskutoční

DOD 2024 sa uskutoční 9. februára 2024 prezenčne v budove FaF UK, Ul. odbojárov 10 v Bratislave alebo online. K dispozícii sú dva časové úseky so začiatkom o 9:00 hod alebo o 13:00 hod.

Pre Vašu účasť, prezenčnú aj online, je nevyhnutná registrácia.

O DOD 2024

V Aule Farmaceutickej fakulty vám predstavíme študijné programy, rozmanitosť študijného smerovania a možnosti budúceho uplatnenia. Zástupkyne a zástupcovia Slovenského spolku študentov farmácie budú s vami zdieľať svoje zážitky zo študentského života. Záujemkyne a záujemcov, ktorí prídu osobne, pozývame na exkurziu do laboratórií a ďalších výučbových priestorov fakulty.

Viac info

https://www.fpharm.uniba.sk/dod/

Virtuálna prehliadka budovy FaF UK v Bratislave