Konferencia / celé Slovensko

Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed

Podujatie: Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed

Toto podujatie už prebehlo.

Podujatie sa zameriava na inovatívne toxikologické alternatívne metódy, ktoré nevyužívajú testy na zvieratách. Cieľom podujatia je zvýšiť expertnú úroveň vedy a výskumu v oblasti praktickej implementácie inovatívnych (alternatívnych) toxikologických metód, schválených v oficiálnych usmerneniach OECD.

Program

Sympózium spojí účastníkov so špičkovými odborníkmi z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej chemickej agentúry (ECHA) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Diskusie o používaní alternatívnych metód v strednej a východnej Európe sa zúčastnia experti z výskumných a vedeckých inštitúcii zo Slovenska a okolitých štátov. Súčasťou budú aj praktické ukážky práce s in silico nástrojmi ako je OECD QSAR Toolbox a EFSA OpenFoodTox a s in vitro s validovanými metódami.

Program 1. deň – 24. mája 2021.
Program 2. deň – 25. mája 2021.

Termíny

Všetci účastníci môžu zasielať posterové abstrakty do 7. mája 2021. Abstrakty budú zverejnené v elektronickom zborníku s ISBN.

Konferencia: 24. – 25. máj 2021, online

Viac info

V prípade potreby kontaktujte: lucia.milec@land.gov.sk a helena.kandarova@savba.sk