Konferencia / celé Slovensko

Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed

Podujatie: Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed
  • Toto podujatie už prebehlo.

Podujatie sa zameriava na inovatívne toxikologické alternatívne metódy, ktoré nevyužívajú testy na zvieratách. Cieľom podujatia je zvýšiť expertnú úroveň vedy a výskumu v oblasti praktickej implementácie inovatívnych (alternatívnych) toxikologických metód, schválených v oficiálnych usmerneniach OECD.

Program

Sympózium spojí účastníkov so špičkovými odborníkmi z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej chemickej agentúry (ECHA) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Diskusie o používaní alternatívnych metód v strednej a východnej Európe sa zúčastnia experti z výskumných a vedeckých inštitúcii zo Slovenska a okolitých štátov. Súčasťou budú aj praktické ukážky práce s in silico nástrojmi ako je OECD QSAR Toolbox a EFSA OpenFoodTox a s in vitro s validovanými metódami.

Program 1. deň – 24. mája 2021.
Program 2. deň – 25. mája 2021.

Termíny

Všetci účastníci môžu zasielať posterové abstrakty do 7. mája 2021. Abstrakty budú zverejnené v elektronickom zborníku s ISBN.

Konferencia: 24. – 25. máj 2021, online

Viac info

V prípade potreby kontaktujte: lucia.milec@land.gov.sk a helena.kandarova@savba.sk