Prednáška / celé Slovensko

Diskusia s laureátmi ESET Science Awards

Banner podujatia: Diskusia s laureátmi ESET Science Awards

Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame študentov a zamestnancov FMFI UK a PriF UK a všetkých ostatných na diskusiu s tohtoročnými držiteľmi ocenenia ESET Science Awards v kategóriách Výnimočná osobnosť vedy a Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Diskusia sa pôvodne mala konať v novembri, ale pre chorobu sme museli jej termín preložiť.  

Kedy a kde sa diskusia uskutoční

Diskusia sa uskutoční v utorok 28.2.2023 o 19:00 v posluchárni C na FMFI UK v Bratislave.

Diskusiu budete môcť sledovať naživo a aj zo záznamu na YouTube kanáli @MatFyzjeIn.

Vstup na podujatie je voľný.

Hostia

Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., z Biomedicínskeho centra SAV

Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Téma

Počas diskusie hostia vysvetlia, čomu a prečo sa vedecky venujú, a aj to, ako si predstavujú vysokoškolské a vedecké vzdelávanie. Diskusiu moderuje Richard Kollár z FMFI UK.

Viac info

https://fns.uniba.sk/2023-02-28/