Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci SAV a zamestnávatelia navrhli protiepidemické stratégie pre podniky

VEDA NA DOSAH

Odporúčania vychádzajú z odborného návrhu Silvie Pastorekovej, Juraja Kopáčka a Borisa Klempu z Virologického ústavu BMC SAV.

3D ilustrácia, nápis Covid-19 uprostred davu figúrok. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Čelní predstavitelia zamestnávateľských organizácií Asociácia priemyselných zväzov, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora a vedci zo Slovenskej akadémie vied hľadajú riešenia, ktoré by počas pandémie umožnili zabezpečiť udržateľné fungovanie priemyselných podnikov a prevádzok.

Zatvorenie ekonomiky by prinieslo obrovské škody

Zamestnávatelia vyjadrili veľké znepokojenie nad úvahami o zatváraní ekonomiky. Skonštatovali, že takýto krok by znamenal nesmierne ekonomické škody pre Slovensko, s čím jednoznačne súhlasili aj zástupcovia SAV.

Zástupcovia spomínaných zamestnávateľských organizácií virológom objasnili situáciu vo výrobných firmách a zdôraznili, že v záujme bezpečnosti svojich zamestnancov a udržania ich chodu prijali a v praxi dôsledne uplatňujú striktné hygienické a protiepidemické opatrenia. Virológovia aj zamestnávatelia sa zhodli aj na tom, že skúsenosti z veľkých firiem by mohli slúžiť ako príklad aj pre menšie prevádzky.

Spoločne vytvorili Odporúčanie protiepidemických stratégií v podnikoch, ktoré by výrobné podniky mali dodržiavať, aby ochránili zamestnancov pred nákazou a čo najlepšie zabezpečili svoje fungovanie.

Ilustračná foto stratégie boja proti koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Pomôcť môžu ustálené kolektívy a presnejšie testy

Virológovia z Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV) a zamestnávatelia v dokumente okrem iného odporúčajú: „Podľa možností vytvoriť ustálené a uzatvorené kolektívy, obmedziť miešanie a kontakty zamestnancov v spoločných priestoroch.“

Dôraz kladú aj na zabezpečenie pravidelného testovania zamestnancov pred nástupom na prevádzku a dopĺňajú: „Výsledky pozitívnych Ag testov odporúčame overiť pomocou RT PCR, aby sa falošne pozitívni zamestnanci nevystavovali zbytočnej karanténe.“

Nezanedbávajme identifikáciu kontaktov s nakazeným

„Odporúčame zaviesť systém na izoláciu zamestnancov, u ktorých sa počas práce prejavili príznaky ochorenia COVID-19, zabezpečiť ich otestovanie a transport do karantény vrátane identifikácie ich blízkych kontaktov. Podľa možností a stratégie daného podniku odporúčame realizovať preventívne programy starostlivosti o zamestnancov, šíriť osvetu o správaní sa na pracovisku a viesť internú kampaň za očkovanie proti ochoreniu Covid-19,“ píšu v dokumente vedci a zamestnávatelia.

Odporúčania vychádzajú z odborného návrhu Silvie Pastorekovej, Juraja Kopáčka a Borisa Klempu z Virologického ústavu BMC SAV. Zamestnávateľom ho predstavili na stretnutí 3. marca 2021. Vedci okrem toho uviedli, že považujú za dôležité zmeniť systém testovania a zvýšiť kapacity na vyhľadávanie kontaktov. Upozornili aj na zvýšené riziko šírenia infekcie v prevádzkach, kde dochádza k blízkym kontaktom zamestnancov, a na možnosť prenosu nákazy obojsmerne medzi firmou a domácim prostredím.

Na konečnej podobe dokumentu sa zhodli: Alexej Belajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov, Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov, Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, a Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Za SAV to boli: predseda SAV Pavol Šajgalík, riaditeľka BMC SAV Silvia Pastoreková, vedecký riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV Juraj Kopáček a vedúci vedecký pracovník VÚ BMC SAV Boris Klempa.

Úplné znenie Odporúčaní protiepidemických opatrení v podnikoch nájdete tu.

Tlačová správa SAV
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky