Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: Väčšina ľudí na Slovensku si myslí, že raz získame Nobelovu cenu

VEDA NA DOSAH

Ocenenie ESET Science Award otvára nominácie pre rok 2022.

Ocenenie ESET Science Award.

Ocenenie ESET Science Award. Zdroj: Seesame

Ľudia na Slovensku si myslia, že krajina sa raz bude pýšiť laureátom Nobelovej ceny. Podľa reprezentatívneho prieskumu o vnímaní vedy a vedcov na Slovensku si to myslí takmer 60 percent opýtaných. Rovnaký názor má aj časť vedeckej komunity. Prieskum zrealizovala agentúra 2muse.

Potenciál vedcov a vedkýň na Slovensku každoročne prezentuje verejnosti ocenenie ESET Science Award, ktorého nominácie sú otvorené do 4. mája 2022 na webovej stránke ocenenia.

Ocenenie vstupuje do svojho 4. ročníka. Aj tento rok otvára tri kategórie – Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Laureátov vo vedeckých kategóriách vyberie medzinárodná komisia, ktorú vedie nositeľ Nobelovej ceny. Mená oznámia v októbri.

Nobelovka pre Slovensko?

Podľa reprezentatívneho prieskumu sa 59 percent ľudí domnieva, že slovenský vedec alebo slovenská vedkyňa získa Nobelovu cenu za vedecký objav. Až štvrtina opýtaných si myslí, že to bude za objav v oblasti medicíny, jedenásť percent zas vidí cenu v oblasti technológií, sedem percent vo fyzike. Tento názor podporujú aj oslovení vedci a oslovené vedkyne. Podľa laureáta ocenenia profesora Jána Duszu z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., je silným predpokladom medzinárodná spolupráca.

„Myslím, že najväčšiu šancu majú naši vedci, ktorí pracujú v špičkových zahraničných ústavoch, alebo vedci pracujúci na Slovensku v silnej zahraničnej spolupráci a zaoberajú sa aktuálnou témou. Na to, aby slovenská veda mala vo viacerých oblastiach medzinárodnú úroveň, však potrebuje silnejšiu podporu cez štátny rozpočet. Skvalitňovaniu vedy tiež pomáhajú iniciatívy súkromných firiem, presne ako ocenenie ESET Science Award,“ vysvetľuje Ján Dusza.

Podľa Jána Tkáča z Chemického ústavu SAV a prvého laureáta ESET Science Award sú slovenskí vedci kvalitní, v zahraničí sa nestratia a mnohí už pracujú na prestížnych pracoviskách.

„Slovenskí vedci majú potenciál získať Nobelovu cenu. Na to, aby toto ocenenie získal vedec pracujúci na Slovensku, je potrebné systematicky podporovať kvalitný výskum,“ hovorí Ján Tkáč.

Verejnosť o výsledkoch veľmi nevie

Z prieskumu vyplýva, že výsledky slovenskej vedy dosahujú kvalitu svetovej vedy. Je o tom presvedčených 59 percent respondentov.

„Minulý rok som mala možnosť spoznať prácu slovenských vedcov. Príjemne ma prekvapilo, že vedci na Slovensku patria k najlepším na svete. Myslím, že ocenenie ESET Science Award správnym spôsobom podporuje a prezentuje výsledky práce výnimočných osobností,“ hodnotí britská biologička Fiona Watt, ktorá bola v roku 2021 členkou medzinárodnej komisie ocenenia.

Viac ako polovica opýtaných si tiež myslí, že pre verejnosť sú však výsledky vedeckej obce na Slovensku málo známe.

„Pre rozvoj vedy v akejkoľvek krajine je dôležitá verejná podpora. Aj v krajinách, ktoré sú úspešné v získavaní Nobelových cien, platí, že veda v živote ich spoločnosti má dôležitú úlohu. My v Slovenskej akadémii vied máme viacero projektov, ktoré vedu popularizujú. Je však dôležité, aby dôvera vo vedu narástla naprieč celou spoločnosťou,“  vysvetľuje Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied.

Kvantitatívny prieskum realizovala prieskumná agentúra 2muse cez online panel s riadeným prístupom na vzorke 1 008 respondentov. Zber údajov prebehol 15. až 18. októbra 2021. Vzorka bola reprezentatívna na populácii nad pätnásť rokov z hľadiska pohlavia, veku, regiónov a vzdelania.

Zdroj: Tlačová správa ESET

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky