Iné / Banská Bystrica

Deň zdravia 2024

BMI. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB) pri príležitosti Svetového dňa zdravia organizuje „Deň zdravia“, v rámci ktorého ponúka preventívne vyšetrenia a poradenstvo pre širokú verejnosť zamerané na vyhľadávanie rizikových faktorov ovplyvňujúcich rozvoj kardiovaskulárnych a metabolických ochorení.

Kedy a kde sa Deň zdravia 2024 v Banskej Bystrici uskutoční

Podujatie bude prebiehať 16. apríla 2024 v čase od 11.00 do 18.00 v priestoroch nákupného centra EUROPA SC v Banskej Bystrici, Na Troskách 25, Banská Bystrica.

Čo môžete zažiť

  • Odber krvi z prsta na zistenie hladiny glykémie a celkového cholesterolu,
  • meranie antropometrických parametrov: výška, hmotnosť, pás, boky,
  • analýzu zloženia tela: BMI, % telesného tuku, % kostrového svalstva, hodnota viscerálneho tuku a bazálneho metabolizmu,
  • meranie krvného tlaku a pulzu,
  • meranie úsilného výdychu spirometrom,
  • stanovenie oxidu uhoľnatého (CO) vo vydychovanom vzduchu fajčiarom, otestovanie závislosti na nikotín prostredníctvom Fagerströmovho dotazníka a odborné poradenstvo zamerané na odvykanie od fajčenia,
  • individuálne konzultácie a odborné poradenstvo k zisteným rizikovým faktorom.

Viac info

https://www.uvzsr.sk/web/ruvzbb/hlavna-stranka/-/asset_publisher/abdx/content/svetovy-den-zdravia-7-april-2024-ruvzbb