CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Dejiny písané Zemou

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Dejiny písané Zemou. Prednášajúci: doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Naše dejiny vo veľkej miere ovplyvňujú aj geologické procesy. Mnohé udalosti, ktoré považujeme za ľudský zásah do dejín, boli často iba následkom geologických zmien, napríklad vznik a zánik mnohých ríš, ale i významné revolúcie. Geologické udalosti boli predpokladom, aby vôbec život vznikol a neraz ho samotné mohli i ukončiť a navyše, doteraz vplývajú na dôležité svetové dianie. Hosťom vedeckej kaviarne bude vo štvrtok 31. marca o 17.00 hod. doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Po stáročia sme si mysleli, že našu históriu ovplyvňujeme sami, že tie najvýznamnejšie udalosti, vojny, revolúcie, vznik a zánik impérií či rovno celých civilizácií sú dôsledkom rozhodnutí nás, koruny tvorstva – ľudí. Maximálne sme boli ochotní pripustiť vplyv nadprirodzených bytostí, božstiev, ktorých maniere viedli k historickým zlomom. Dnes však už stále jasnejšie chápeme, ako našu históriu aj naše činy ovplyvňuje naša planéta. Prichádzame na to vďaka výdobytku novoveku – vede, v prípade poznávania vplyvu našej planéty najmä vďaka geológii. Vďaka modernému geologickému výskumu zisťujeme, že za množstvom dôležitých dejinných míľnikov sú práve geologické procesy. Či už je to legendárna potopa, pád Minojskej, Akkadskej či staroegyptskej ríše, možno aj zánik biblickej Sodomy, alebo v nedávnejšej minulosti Veľká francúzska revolúcia… A zistili sme, že vďaka niektorým geologickým udalostiam sme tu práve my, ľudstvo, lebo vďaka iným geologickým udalostiam sme tu vôbec nemuseli byť, dokonca tu nemusel byť ani život samotný. A tiež zisťujeme, že prírodné procesy na planéte Zem nás ovplyvňujú neustále a v skutočnosti oveľa viac, ako si mnoho z nás dokáže vôbec pripustiť.

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD., je docentom na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je vedeckým pracovníkom Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky, od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu.

Prednáška sa bude streamovať 31. marca 2022 o 17.00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 30. marca 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.