Konferencia / Bratislava

Dejiny informatiky na Slovensku

Konštruktér Ivan Plander so súčiastkou do počítača. Zdroj: Nákres zapojenia súčiastky z 15. októbra 1956. Zdroj: Múzeum počítačov, Výpočtové stredisko CSČ SAV

Toto podujatie už prebehlo.

V rámci podujatia Extrapolácie 2022 sa uskutoční nultý ročník konferencie Dejiny informatiky na Slovensku. Organizátormi podujatia sú Ústav informatiky SAV, v. v. i., a Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV, v. v. i.

Kedy sa konferencia Dejiny informatiky na Slovensku uskutoční

Konferencia sa bude konať dňa 15. novembra 2022 od 10.00 do 16.00 hod. v zasadačke Ústavu informatiky SAV, v. v. i., na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave na Patrónke.

V prípade záujmu o účasť na konferencii sa prosím zaregistrujte.

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je mapovanie „bielych” miest v histórii informatiky ako dôležitej súčasti dejín vedy a techniky na Slovensku. V rámci konferencie vystúpia viacerí priami účastníci začiatkov informatiky a vývoja počítačov na Slovensku. Okrem významných projektov Ústavu technickej kybernetiky SAV sa bude spomínať aj na vývoj počítačov SMEP vo VÚVT Žilina, vývoj systému pre prípravu údajov SPU 800 v ZVT Banská Bystrica, vývoj integrovaných obvodov (hradlových polí CMOS) či na slovenskú scénu 8-bitových domácich počítačov a počítačových hier.

Viac info

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10718