Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Technológia, ktorá by mohla v budúcnosti radikálne zmeniť ukladanie dát

Lenka Dudlák Sidorová

Informácie možno budeme raz ukladať na molekuly.

Banner k podcastu o nových dátových úložiskách. Zdroj: CVTI SR

Banner k podcastu o nových dátových úložiskách. Zdroj: CVTI SR

Niektoré zlúčeniny majú špecifické magnetické vlastnosti, ktoré za istých okolností umožňujú ukladanie informácií na jednej molekule, teda na výrazne menšom nosiči, ako v súčasnosti bežne používame.

Výskum v oblasti magnetochémie môže priniesť také navýšenie úložného priestoru, že by sme na veľmi malú plochu vedeli uložiť obrovské množstvo informácií, ktoré ľudstvo vytvorilo za celú svoju doterajšiu históriu.

Aké prekážky sa vedci snažia prekonať v tomto výskume? Aký je súčasný rekord v možnostiach ukladania dát? Viac o výskume v oblasti magnetochémie a dátových úložiskách sa dozviete v podcaste Veda na dosah.

Prof. RNDr. Ján Titiš, PhD., pôsobí na Fakulte prírodných vied UCM ako vysokoškolský učiteľ a výskumník. Na rovnakej fakulte absolvoval magisterské štúdium v odbore chémia (r. 2004), následne doktorandské štúdium v odbore anorganická chémia na FCHPT STU v Bratislave (r. 2008). Je profesorom v odbore anorganická chémia a vôbec prvým profesorom z radov absolventov UCM v Trnave.

Publikoval 75 vedeckých prác s vyše 1500 citáciami prevažne v zahraničných vysoko karentovaných časopisoch a citačným h-indexom 22. Je riešiteľom a koordinátorom viacerých projektov zameraných na molekulový magnetizmus.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby SpotifyApple Podcasts a ďalšie.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.