Exkurzia, Prednáška / Hlohovec

Csereho astronomické dni 2024

Plagát podujatia: Csereho astronomické dni 2024

Csereho astronomické dni 2024. Zdroj: szaa.org


Toto podujatie už prebehlo.

Pri príležitosti 70. výročia založenia prvého astronomického krúžku v Hlohovci a na počesť popularizátora astronómie a prvého riaditeľa hvezdárne v Hlohovci vás srdečne pozývame na Csereho astronomické dni.

Tradičné podujatie, ktoré každoročne organizuje Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci, Trnavský samosprávny kraj, Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV a Odbočka SAS pri SAV v Hlohovci, vám prinesie bohatý program plný prednášok, pozorovaní a aktivít.

Kedy a kde sa Csereho astronomické dni uskutočnia

Podujatie sa uskutoční v piatok 1. marca 2024 od 17.00 v priestoroch Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 41.

Nezabudnite sa zaregistrovať! Na podujatie je potrebná registrácia do 26.2.2024.

Pre pozvaných účastníkov je zabezpečené občerstvenie aj priestory pre diskusie.

Pre koho sú Csereho astronomické dni určené

Program je určený pre odbornú verejnosť, členov SAS a SZA.

Program

16:30  Registrácia účastníkov

17:00  Zahájenie a príhovory pozvaných hostí

17:30  Prednáška K. Trutnovský – Vesmír snů a skutečností

18:15  Prestávka

18:25  Prednáška P. Habaj – Galileo Galilei – a predsa sa točí

19:15  Prestávka

19:20  Moderovaná diskusia – 70 rokov astronómie v Hlohovci

19:55  Laserová bodka (premiéra novej laser show)

20:00  Ukončenie seminára

20:00 – 21:30  Prehliadka ďalekohľadov

Súčasťou programu je prehliadka historických fotografií, artefaktov, pomôcok a prístrojov. V prípade priaznivého počasia bude prebiehať aj večerné pozorovanie astronomických objektov.

Viac info

https://www.szaa.org/kalendare/kalendar/csereho-dni-2024-v-hpmrs

http://hvezdaren.org/?p=2683