CVTI SR, Konferencia / Bratislava

COINTT 2023

Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Toto podujatie už prebehlo.

Najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

Kedy sa COINTT 2023 uskutoční

24. – 25. októbra 2023 v Hoteli Saffron v Bratislave.

Registrácia na konferenciu je spustená do 20. októbra 2023.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Hlavná téma

Biele miesta v inováciách a transfere technológií

V rámci tematického okruhu TECHNOLOGY TRANSFER pre ročník 2023 pripravujeme nasledujúce témy:

 • vízia, kam sa chceme posunúť v prostredí TT – opatrenia Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií (NSVVI) – niektoré vízie konkrétnej štátnej intervencie v Pláne obnovy a odolnosti pre oblasť TT,
 • porovnanie slovenského prostredia TT voči zahraničiu – v konkrétnych aspektoch, najmä:
  • prepojenie univerzít a firiem na „dennej“ báze,
  • transparentnosť navonok – nastavenie pravidiel spoluprác akademických inštitúcií a podnikov,
 • úspešný príklad TT – predaj technológie IVF,
 • spoločenská zodpovednosť vedeckovýskumných inštitúcií (VVI) – záväzky pre transparentnosť akademických inštitúcií dovnútra aj navonok,
 • budovanie kultúry – vzdelávania, vedy, transferu technológií/budovanie ekosystému transferu technológií na Slovensku,
 • možnosti zosieťovania  pracovísk pre transfer technológií za účelom zdieľania prípadov, kompetencií v oblasti výskumu a vývoja a medzinárodného monitoringu výstupov
  trvalá udržateľnosť pôsobenia akademických inštitúcií v oblasti TT,
 • optimalizácia a koordinácia procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív zameraných na transfer technológií

Viac info

https://cointt.sk/