Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nanočastice zlata pomáhajú pri liečbe reumy, hovoria vedci z Univerzity Komenského v Bratislave

VEDA NA DOSAH

Moderné nanosystémy majú nízku toxicitu a vysokú stabilitu, čo je pre ich použitie kľúčové.

Nanočastice zlata. Zdroj: iStockphoto.com

Nanočastice zlata. Zdroj: iStockphoto.com

Vedci z Univerzity Komenského v Bratislave zistili, že zlato má výrazný vplyv na rast buniek chrupavky a protizápalový účinok. Výskumníci Farmaceutickej fakulty UK si za tento objav nedávno prevzali Cenu za transfer technológií na Slovensku. Ocenenie prichádza v čase 70. výročia založenia fakulty.

Ochorenia pohybového aparátu

Degeneratívne ochorenia kostí, kĺbov a chrupaviek postihujú množstvo ľudí, nezriedka aj v produktívnom veku. Zlomeniny rúk, bedier či chrbtice spôsobené osteoporózou sú spojené s vysokou úmrtnosťou hlavne staršej populácie. Artritída, čiže zápalové ochorenie kĺbov, je v súčasnosti nevyliečiteľné ochorenie. Cieľom liečby je preto dosiahnuť zmiernenie príznakov ochorenia alebo potlačenie zápalu.

Zlato v nanočasticiach

Terapia zlatom je známa od 20. rokov 20. storočia, pre vysoký výskyt toxických vedľajších účinkov sa však už nepoužíva. Výskum farmaceutov pod vedením Ferdinanda Devínskeho ukázal, že aj zlato v podobe nanočastíc má výrazný vplyv na rast buniek chrupavky a protizápalový účinok. Ide o výnimočné spojenie dvoch účinkov, ktoré sú nevyhnutné počas liečby týchto ochorení. Moderné nanosystémy majú nízku toxicitu a vysokú stabilitu, čo je kľúčové pre ich použitie.

„Keď náš tím v roku 2017 ukončil riešenie projektu zameraného na malé molekuly v biomedicínskom výskume, bolo zrejmé, že pokračovanie výskumu by sa malo niesť v rovine nových malých molekúl a bioaktívnych nanočastíc pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov,“ hovorí Ferdinand Devínsky z Farmaceutickej fakulty UK, bývalý rektor UK.

Nové možnosti pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu

„Atraktívna a prudko rozvíjajúca sa oblasť nanočastíc zlata ma priviedla k hľadaniu ich uplatnenia vo farmaceutických aplikáciách na základe ich výnimočných fyzikálnych vlastností a biologickej aktivity,“ uviedol realizátor kľúčových experimentov Martin Pisárčik.

Výskum v oblasti nanočasticových systémov otvára nové možnosti pre veľkú skupinu pacientov trpiacich ochoreniami pohybového aparátu. Materiály v nanomeradle možno použiť na diagnostiku alebo na organizovaný prenos terapeutík na špecifické miesta. Zároveň sa berie do úvahy potlačenie nežiaducich účinkov liečby.

Cenu za transfer technológií na Slovensku v kategórii inovácia si výskumníci prevzali na konferencii o transfere technológií COINTT 2022 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER). Výskum realizovali v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a Výskumným ústavom veterinárneho lekárstva v Brne v rámci projektov APVV-0516-12 a APVV-17-0373.

Zápal kĺbu chodidla. Zdroj: iStockphoto.com

Zápal kĺbu chodidla. Zdroj: iStockphoto.com

Farmácia patrí medzi päť najpopulárnejších študijných programov

Farmaceutická fakulta UK vznikla v roku 1952. Pedagogická prax bola od jej vzniku vždy založená na najmodernejších poznatkoch z oblasti vedy. Zakladateľmi boli profesor Ľudovít Krasnec a profesor František Švec. Významným míľnikom bolo obdobie 60. rokov, keď sa fakulta stala jedinou celoštátnou farmaceutickou fakultou v Československu. Dnes na nej študuje vyše 1000 slovenských a zahraničných študentov a farmácia patrí medzi päť najpopulárnejších študijných programov na Univerzite Komenského v Bratislave.

Výročie si slávnostne pripomenuli 18. októbra, keď v aule UK ocenili významné osobnosti. V rámci osláv organizuje fakulta v tomto semestri viacero aktivít. Dňa 23. novembra udelí univerzita na návrh Farmaceutickej fakulty UK čestný doktorát významnému nemeckému farmakológovi Joachimovi Neumannovi.

Zdroj: TS FaF UK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky