CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Čo v praxi znamená koordinovanie projektu v programe Horizont Európa?

Banner podujatia Výskumné infraštruktúry v Horizonte Európa: Podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022

Toto podujatie už prebehlo.

Národná kancelária Horizontu si vás dovoľuje pozvať dňa 25. 1. 2022 od 13:00 – 14:30 hod. na webinár s názvom: Čo v praxi znamená koordinovanie projektu v programe Horizont Európa?

Cieľ podujatia

Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov s povinnosťami koordinátorov projektov programu Horizont Európa, ktoré im vyplývajú z grantovej dohody a formou moderovanej diskusie predstaviť skúsenosti úspešných slovenských koordinátorov projektov programu Horizont 2020.

Pre koho je podujatie určené

Podujatie je určené pre všetkých záujemcov o účasť v projektoch programu Horizont Európa v úlohe koordinátora, najmä pre zástupcov z vysokých škôl a vedecko – výskumných inštitúcií, štátnych a verejných inštitúcií či firemných výskumníkov a aj pre inovátorov.

Ako sa pripojím

Na podujatie je potrebná registrácia.

Viac info

https://eraportal.sk/podujatia/co-v-praxi-znamena-koordinovanie-projektu-v-programe-horizont-europa/

Program (.pdf)