Súťaž, Workshop / Košice

CITYTHON 2022

Banner podujatia: CITYTHON 2022

Toto podujatie už prebehlo.

RIS Citython je medzinárodné podujatie, na ktorom zúčastnené tímy pracujú na implementácii svojich nápadov od začiatku až po prezentovateľný projekt alebo prototyp, všetko za 54 hodín.

Cieľ

Cieľom Citythonu je analyzovať výzvy v oblasti mobility, ktorým naše mestá čelia, a vytvárať možné riešenia. Multidisciplinárne tímy, pozostávajúce zo študentov a odborníkov z rôznych oblastí a špecializácií, súťažia o to, kto ponúkne mestu a jeho obyvateľom inovatívne riešenia identifikovaných výziev a potrieb.

Zámerom je podporiť rozvoj inovatívnych projektov a start-upov, ktoré majú potenciál uplatnenia na trhu. Týmto spôsobom sa RIS Citython priamo orientuje na podporu podnikateľského a inovačného ekosystému v regióne Košice, ako aj na celom Slovensku. Ambíciou Citythonu je vytvoriť referenčné podujatie v Európe, ktoré dokáže prilákať tie najlepšie talenty, vrátane študentov akademických programov EIT Urban Mobility, a vytvoriť tie najinovatívnejšie riešenia.

Počas víkendu budú tímy sprevádzať skúsení mentori a spíkri. Vyvrcholením hackathonu sú záverečné 5-minútové prezentácie vytvorených riešení a hodnotenie porotou, ktorá vyberie 3 víťazné tímy.

Pre koho je podujatie určené

Podujatie je otvorené pre každého z vás. Vítaní sú IT nadšenci a analytici, ktorí majú dar pracovať s open datami, marketéri, manažéri, urban plánovači, architekti, softvéristi a ktokoľvek ďalší otvorený pre tému Citythonu.

Ako sa prihlásim

Účasť na podujatí je bezplatná, stačí sa len zaregistrovať! Bude o vás plne postarané (strava, občerstvenie, technika, a iné) počas celého víkendu. Príďte sám/sama alebo si zostavte svoj dream tím z priateľov a kolegov už pred podujatím.

Prihlásiť sa, ale musí každý člen tímu samostatne! Registrácia je otvorená do 26. júna 2022 (23:00 CET).

Čo môžem vyhrať a aké sú témy

Okrem možnosti vyhrať finančné (3000 €/tím) aj vecné ceny, spoznáte zaujímavých slovenských aj medzinárodných expertov z rôznych oblastí pripravených vám pomôcť a poradiť.

Témy

  • Udržateľné a zdravé mesto prostredníctvom inteligentnej mobility.
  • Plánovanie a rozvoj mesta smerom k zelenšej budúcnosti.
  • Lepšie riadenie mesta v humanitárnych a environmentálnych krízach vďaka inteligentnej mobilite.

Viac info

https://www.citython.sk/