CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Cítite úzkosť? Nebojte sa, dá sa to riešiť


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Vo štvrtok 23. februára o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Téma

Nepokoj v tele, strach a zlé myšlienky často vyústia do úzkosti. Úzkostné prejavy môžu vyvrcholiť až do silných záchvatov, ktoré výrazne zasahujú do kvality nášho života. Pocit úzkosti môže vznikať z rôznych príčin a tento nepríjemný stav dokáže ovplyvniť aj fyziologické procesy v tele. Aké príznaky má úzkosť? Ako vie úzkosť ovplyvniť celkové zdravie? Ako možno s vlastnou úzkosťou pracovať? O úzkosti, o tom, prečo vzniká, ale aj o významnom výskume v oblasti úzkosti a depresie sa budeme rozprávať vo februárovej Vede v CENTRE.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 22. 2. 2023.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúca

Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., pôsobí v Biomedicínskom centre SAV v oddelení endokrinných regulácií a psychofarmakológie Ústavu experimentálnej endokrinológie.
Ako farmakologička sa venuje štúdiu regulačných mechanizmov uplatňujúcich sa v stresovej odpovedi, skúmaniu negatívnych dôsledkov stresu a možnosti ich farmakologického ovplyvnenia.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Veda v CENTRE a vo Facebook udalosti.