Festival, Prednáška / Bratislava

Chemický jarmok – CHEMSHOW 2022

Banner podujatia: Chemický jarmok – CHEMSHOW 2022

Toto podujatie už prebehlo.

Milí stredoškoláci, milí uchádzači o štúdium na našej fakulte, ak máte záujem nás osobne navštíviť a vidieť chémiu, fyziku a biológiu naživo, radi vás privítame v rámci tradičného Chemického jarmoku – CHEMSHOW 2022

Kedy, kde a ako sa prihlásim

Už 11. ročník tejto akcie organizujeme v piatok 24. júna 2022 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Na podujatie je potrebná registrácia. Po odoslaní registrácie sa automaticky vygeneruje správa o potvrdení registrácie, a tým vás zaraďujeme do zoznamu (až do naplnenia kapacity).

V prípade záujmu väčšej skupiny stredoškolákov sa môžete registrovať priamo na e-mailovej adrese: vladimir.lukes@stuba.sk (stačí uviesť školu, kontaktnú osobu a počet návštevníkov).

Program

Stretnutie návštevníkov 15 minút pred začatím akcie na prízemí, pri vrátnici v Novej budove Fakulty chemickej a potravinárskej technológie  – vchod na Radlinského 9 /mapa/

09.00–09.35 hod. Otvorenie akcie úvodnou prednáškou o fakulte, vysokoškolskom štúdiu a perspektívach uplatnenia absolventa v zamestnaní doma i v zahraničí. Oboznámenie návštevníkov s priebehom akcie a súťažami o zaujímavé ceny.

9:35 – 9:45 hod. Prestávka, presun do prednáškových miestností.

9:45 –  10:30 hod.  Odborné prednášky na témy:
Čo je to Rakovina? (prof. Ing. Albert Breier, DrSc.)
Sila priemyselnej havárie – chemický priemysel nemá vtedy svoj deň (doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.)
Štvrtá priemyselná revolúcia – vízia blízkej budúcnosti (doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.)
Mikrobiologické aspekty výroby ovčieho syra a bryndze (prof. Ing. Ľ. Valík, PhD.)

10.40–11.50 hod. Chemický jarmok – CHEMSHOW 2022
V priestoroch na prízemí pred prednáškovými miestnosťami, v priestoroch Chemickej knižnice a vo vybraných laboratóriách FCHPT STU budú rozmiestnené stánky  s demonštračnými pokusmi a panely s plagátmi.  Návštevníci uvidia chémiu naživo, môžu diskutovať s našimi učiteľmi a so študentmi fakulty témy späté s ich výskumnými aktivitami. Premietanie populárno-náučných filmov.

Vedomostná súťaž sa organizuje formou vyplnenia anketových lístkov. Vyplnené lístky sa odovzdávajú do 11:40 hod. Odpovede na súťažné otázky získajú študenti pri jednotlivých stánkoch a plagátoch.

12:00 – 12:30 hod. Vyhodnotenie vedomostnej súťaže a súťaže v ovládaní robota v aule CH-12. Odovzdanie cien výhercom dekanom FCHPT STU.

Viac info

https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/chemicky-jarmok-chemshow-2022.html?page_id=4631

Zoznam stánkov (.pdf, fchpt.stuba.sk)