Workshop / Nitra

Cesta k udržateľnosti

Workshop: Cesta k udržateľnosti

Cesta k udržateľnosti. Zdroj: uniag.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Ústav práva a udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre vás pozýva na workshop Cesta k udržateľnosti.

Kedy a kde sa workshop Cesta k udržateľnosti uskutoční

Workshop sa uskutoční 28. februára 2024 od 9:00 do 12:00 h v Coworkingovom centre SPU SuPerUni Cowork (ŠD Mladosť), Štúrova ulica 3 v Nitre.

Program

9:00 – 9:30 Zmena klímy – čo sa deje a aké sú scenáre do budúcnosti?
Mgr. Jaroslava Slavková – SHMÚ

9:30 – 10:00 Environmentálne označovanie produktov v spojení s greenwashingom
Mgr. Dominika Lorencová, Mgr. Lucia Demovičová – OEM SAŽP

10:00 – 10:30 Udržateľnosť vs. spotrebiteľské správanie
Ing. Katarína Vajliková, Mgr. Veronika Pogányová, Mgr. Lilla Szabóová – SEV SAŽP Dropie

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 11:15 Bioodpad nutné zlo alebo cenná surovina?
Ing. Alexandra Kolarik – Kompostovacia asociácia Slovenska – KOMPAS

11:15 – 11:45 Trvalá udržateľnosť zdravej telesnej kompozície v boji proti obezite
doc. Ing. Martina Gažarová, PhD. – FAPZ SPU v Nitre

11:45 – 12:15 Jedlý hmyz a jedlé kvety – perspektívne zdroje potravín pre súčasnú a budúcu generáciu
Ing. Eva Ivanišová, PhD. – FBP SPU v Nitre

Viac info

https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/cesta-k-udrzatelnosti-workshop