Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Osudové osmičky vo vzťahu k Slovensku a Slovákom (2018-09)


Toto podujatie už prebehlo.

Osudové osmičky vo vzťahu k Slovensku a Slovákom

 

PhDr. Stanislav Sikora, CSc.Prednáša: PhDr. Stanislav Sikora, CSc.
z Historického ústavu SAV v Bratislave
 

Dátum a čas: 18. 9. 2018 (utorok) o 9.00 hod. v CVTI SR
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Prednášku začneme pripomenutím revolučných rokov 1848/1849, ktoré boli vyvrcholením národno-obrodeneckého hnutia Slovákov v 19. storočí. Potom priblížime situáciu v slovenskom národno-emancipačnom hnutí v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia s jeho vyvrcholením v roku 1918, kedy vznikla prvá Československá republika. Zmienime sa o postavení Slovenska počas prvej ČSR, presnejšie o tom, akú podobu malo v tom čase národno-emancipačné úsilie Slovákov, ktoré vyústilo do autonómie Slovenska v ČSR v roku 1938.  Ďalej sa zameriame na vývoj po druhej svetovej vojne, ktorý na Slovensku vyvrcholil vo Februári 1948 nastolením diktatúry proletariátu. V závere prednášky o osudových osmičkových výročiach v moderných dejinách  Slovenska a Slovákov, sa budeme venovať charakteru socializmu sovietskeho typu, ktorý po dvadsiatich rokoch vyústil do pokusu o jeho reformu v roku 1968 – vrátane vyvrcholenia národno-emancipačného hnutia v podobe federácie.

 

PhDr. Stanislav Sikora, CSc. vyštudoval históriu a archivistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Je dlhoročným pracovníkom Historického ústavu SAV. Zaoberá sa politickými dejinami Slovenska po roku 1945 so zvláštnym zreteľom na 60. roky 20. storočia. Je autorom viacerých monografií. V rokoch 1993-2008 pôsobil ako externý profesor dejepisu na Strednej súkromnej škole veterinárnej v Bratislave. Je tiež členom Speváckeho zboru slovenských učiteľov, špičkového mužského speváckeho zboru, ktorý na mnohých európskych i svetových súťažiach získal najvyššie ocenenia.

banner

Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2018.

 

Prihláška

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí