CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Bratislavská vedecká cukráreň: Čo sa deje v našich hlavách, keď sme pod tlakom? (2019-06)


Toto podujatie už prebehlo.

Čo sa deje v našich hlavách, keď sme pod tlakom?
 
Hosť: Mgr. Eszter Bögi, PhD.,
vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
 
Dátum a čas: 18. jún 2019 o 9.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Vedeli ste, že existuje dobrý a zlý stres?
V čom sa líšia a ako ovplyvňujú naše telo?
Dokáže sa mozog pred zlým stresom brániť?

Každý z nás zažíva stresujúce situácie sebe vlastným spôsobom, či je to kvôli skúškam, známkam, rodičom alebo sklamaniu v láske. Náš mozog, ktorý všetko prežíva s nami, prechádza radom reakcií a tie nás jednak pripravujú na to, ako takejto situácii čeliť, ale zároveň nás chránia aj pred potenciálnymi hrozbami. Niekedy stres dokáže zlepšiť schopnosť zapamätať si podrobnosti o tom, čo sa deje, inokedy vedie k tomu, že oveľa viac zabúdame, sme vyčerpaní, unavení a smutní. 

Mgr. Eszter Bögi, Ph.D., študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor živočíšna fyziológia a etológia. V roku 2016 získala doktorát v odbore farmakológia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Od roku 2016 pracuje ako vedecká pracovníčka v Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Podieľa sa na výskume vplyvu antidepresív počas gravidity a laktácie na potomkov. Venuje sa hlavne emocionálnemu, kognitívnemu a sociálnemu správaniu zvierat, pričom odchýlky v správaní koreluje so zmenami na úrovni mozgu. Za svoju prácu v preklinickom výskume získala viacero ocenení. Absolvovala stáže v Spojených štátoch a v Maďarsku. Na SAV sa okrem výskumu venuje aj popularizácii vedy a výučbe študentov.

Prihláška pre školy 

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí