CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany!

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany! Prednášajúci: Mgr. Ján Gúgh, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Bocian biely je najznámejším vtáčím druhom, ktorého významná časť života je viazaná na kultúrnu, človekom ovplyvnenú krajinu. Hniezdi v urbánnom prostredí a vďaka svojej obľúbenosti sa stal vlajkovým druhom pre rozvoj občianskej vedy u nás. Do výskumu a sledovania populácie bociana bieleho sa zapájajú odborníci, ale aj široká verejnosť. Popri plošnom monitoringu populácie sa realizuje krúžkovanie za účelom získavania zaujímavých poznatkov o hniezdení, veku a migrácii bocianov. Vďaka zapojeniu sa veľkého počtu záujemcov o život bocianov, je možné v spolupráci s odborníkmi či distribučnými spoločnosťami realizovať efektívne aj potrebné opatrenia na ochranu a manažment konkrétnych ohrozených hniezd. Výskum migrácie bociana bieleho dopĺňa aj telemetria, vďaka ktorej sa získavajú fascinujúce dáta z migrácie a zo zimovania bocianov. Bocian biely je inšpiráciou aj pre environmentálnu výchovu. V rámci ekovýchovného programu Bocian sa realizuje množstvo aktivít pre školy po celom Slovensku. Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 10. 10. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcom:

Mgr. Ján Gúgh, PhD., sa zaoberá ochranou a výskumom vodného vtáctva, revitalizáciou a manažmentom chránených území, realizáciou programu monitoringu a výskumu vtáctva. Konkrétne sa venuje výskumu migrácie vybraných druhov vtákov využitím telemetrie. V súčasnosti koordinuje a zúčastňuje sa na riešení týchto projektov: Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na južnom Slovensku (LIFE NAT/SK/000488), Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku (LIFE NAT/SK/000079), Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie na východnom Slovensku (LIFE NAT/SK/000395).

O ekovýchovnom programe Bocian hovoríme v súvislosti s októbrovým týždňom otvorenej vedy. Občianska veda je významnou súčasťou systému otvorenej vedy, pretože prepája svet výskumu a každodenného života. Vedcom umožňuje získať dáta, aké by bez pomoci verejnosti získali len ťažko a laickým účastníkom projektov prináša príležitosť naučiť sa niečo nové, spoznať vedecké metódy a pomôcť práve v oblasti, ktorá je blízka ich záujmu.