Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na dolnom Zemplíne môžeme pozorovať vzácne druhy vtákov

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Vtáky, západ slnka (Zdroj: Pixabay.com)

Aj napriek mnohým problémom a nepriaznivým prognózam v súvislosti so suchom a nedostatkom vody na Východoslovenskej nížine nám tento rok pripravil prekvapivé zistenia. Ako uvádza Štátna ochrana prírody SR, ide o úspešné hniezdenie mimoriadne vzácnych druhov vtákov v jednej z našich najzaujímavejších rezervácií Národnej prírodnej rezerváciiSenianske rybníky.

Najväčším lákadlom pre pozorovateľa vtáctva na východnom Slovensku sú nepochybne Senianske rybníky. V poslednej dobe tu môžeme pozorovať mimoriadne vzácne druhy. Prvým z nich je krásny bahniak s príznačným menom – šišila bocianovitá (Himantopus himantopus). Zároveň ide o doposiaľ najpočetnejšie hniezdenie na východnom Slovensku. Priamo v Národnej prírodnej rezervácii Senianske rybníky zahniezdili na bahnitých okrajoch plytkej vodnej plochy s riedkou vodnou vegetáciou. Odborníci odhadujú, že tu úspešne vyhniezdilo 8 až 10 párov.

Pri monitoringu lokality v prvých júlových dňoch bolo zaznamenaných približne 20 dospelých jedincov, ktoré intenzívne varovali a snažili sa simulovať poranenia krídel, aby odlákali potenciálnych predátorov od mláďat.  Naposledy, a jediný raz, šišily úspešne hniezdili na Senianskych rybníkoch ešte v roku 1976, neúspešné hniezdenia sú známe z rokov 1995 a 2017, čo potvrdzuje, že sa jedná naozaj o veľmi vzácneho obyvateľa „Vtáčieho raja”. Vhodné podmienky pre zahniezdenie šišíl tu vznikli vďaka manipulácii s vodnou hladinou, ktorá sa držala na nižšej úrovni ako v uplynulých rokoch, čo sa ukázalo ako správny prístup. A vyhovuje to nielen šišilám.

šišila bocianovitá (Himantopus himantopus)šišila bocianovitá (Himantopus himantopus)

Popri šišilách zahniezdilo minimálne 9 párov čajky smejivej (Chroicocephalus ridibundus). Tento v minulosti bežný a početný druh sa na Senianske rybníky  vrátil po dlhých desiatich rokoch.

čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus)čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus)

Mimoriadne potešujúce je aj zistenie, že v rezervácii s najväčšou pravdepodobnosťou úspešne zahniezdili aj čoríky čierne (Chlidonias niger), ktorých tu poletovalo 6 dospelých jedincov a na vodnej hladine plávalo 5 slabo lietajúcich mláďat. O hniezdení tohto druhu na rybničnej sústave neboli údaje presne 30 rokov.

čoríky čierne (Chlidonias niger), čoríky čierne (Chlidonias niger)

K tomuto úspechu určite prispeli aj opatrenia, ktoré sa začali realizovať pre záchranu mnohých ohrozených druhov v tomto jedinečnom území a sú naplánované v ďalšom období aj prostredníctvom projektu  – LIFE15 NAT/SK/000861 „Obnova mokradí a ochrana vtákov v CHVÚ Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku”.

Národná prírodná rezervácia a chránené vtáčie územie – Senianske rybníky

Senianske rybníky sa rozprestierajú na východnom Slovensku a zaberajú obce Iňačovce v okrese Michalovce a obce Blatná Polianka v okrese Sobrance, kde sa nachádza tzv. senianska depresia, jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. V roku 1974 boli Senianske rybníky vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu, v zmysle vtedajšieho platného zákona o štátnej ochrane prírody, za účelom ochrany vzácnych biocenóz a vodného vtáctva na vedeckovýskumné, kultúrno-výchovne a náučné ciele o výmere 21,28 ha. V zmysle v súčasnosti platného zákona o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od 1. 1. 1995 sú Senianske rybníky ustanovené za národnú prírodnú rezerváciu (NPR), ktorá predstavuje mimoriadne cenné a významné územie z dôvodu výskytu vodného a pri vode žijúceho vtáctva a jedinečnú oddychovú lokalitu na jarnom a jesennom migračnom ťahu. Na území NPR Senianske rybníky platí najprísnejší piaty stupeň ochrany a na území ochranného pásma štvrtý stupeň ochrany.

Dnešná vtáčia lokalita Senné má rozlohu 1 440 ha a zahŕňa: národnú prírodnú rezerváciu, sústavu chovných rybníkov a okolité lúky. Možnosť nenáročného pozorovania a poznávania vtáctva láka na Senné stále viac ornitológov a milovníkov prírody z celého Slovenska aj z Európy. Po vybudovaní rybničnej sústavy v Iňačovciach, pozostávajúcej z 28 hospodárskych rybníkov sa rybnikárstvo stalo dominantným prvkom miestnej ekonomiky. Hlavnými chovanými druhmi rýb sú kapor, amur, tolstolobik, sumec, šťuka a iné. Vo vyčlenených rybníkoch si prídu na svoje aj milovníci športového a rekreačného rybolovu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Štátna ochrana prírody SR

http://www.dolnyzemplin.sk/detail-keyword.html?p=b10d5ae8c33a5fafdaeca0056eb3bf10

Foto: archív SOS/BirdLife Slovensko, Ľubomír Hrinko

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky