Konferencia / Demänovská Dolina

Bezpečnosť technických zariadení 2023

Inžinier kontroluje potrubia. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Technická inšpekcia, a.s. a Slovenská zváračská spoločnosť si Vás dovoľujú pozvať na XIII. ročník konferencie Bezpečnosť technických zariadení.

Kedy a kde sa konferencia Bezpečnosť technických zariadení uskutoční

Konferencia sa uskutoční v dňoch 25. – 26. apríla 2023 vo Wellness Hoteli Chopok, Demänovská Dolina 20, Liptovský Mikuláš.

Prihlásenie

Na konferenciu je potrebná registrácia pomocou prihlášky do 17. apríla 2023.

Konferencia je spoplatnená.

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie o bezpečnosti technických zariadení je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení, preto organizátor tradične oslovuje renomovaných odborníkov a lektorov v danej oblasti.

Prednášatelia sa podelia s účastníkmi konferencie o skúsenosti v nasledovných oblastiach:

 • legislatíva BOZP v SR a ČR,
 • havárie technických zariadení,
 • komponenty zdvíhacích zariadení,
 • bezpečnosť strojov a žeriavov,
 • zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu,
 • vzdelávanie a e-learning v oblasti BOZP,
 • opravy potrubí počas prevádzky,
 • vlastnosti kovov,
 • vodíková stratégia,
 • tepelné čerpadlá,
 • fotovoltika

Cieľová skupina

Manažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovatelia technických zariadení, útvary hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici, inšpektori práce, projektanti, revízni technici, výrobcovia technických zariadení, podnikatelia a vlastníci pracovných prostriedkov, servisné firmy a iní.

Viac info

https://www.tisr.sk/sk/vychova-vzdelavanie/konferencie-btz/btz-2023-stiahnutie.html