Prednáška / Bratislava

Atomistický pohľad na biopolyméry použitím HPC

Obrázok k podujatiu: Atomistický pohľad na biopolyméry použitím HPC

Atomistický pohľad na biopolyméry použitím HPC. Zdroj: eurocc.nscc.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na populárno-náučnú prednášku o zaujímavých príkladoch využitia vysokovýkonného počítania – Atomistický pohľad na biopolyméry použitím HPC. Táto prednáška je súčasťou série populárno-náučných prednášok o zaujímavých príkladoch využitia vysokovýkonného počítania.

Ako je možné zistiť, či sa COVID alebo iné vírusy môžu prenášať cigaretovým dymom? Ako je možné pomocou polymérov zabrániť nežiadúcej imunitnej odpovedi organizmu? Pomocou molekulovo-dynamických simulácií využitím HPC je možné študovať biochemické javy na atomistickej úrovni a vysvetliť tak mnoho experimentálnych pozorovaní, predpovedať nové javy a procesy alebo správanie sa biopolymérov, ako aj simulovať podmienky nedostupné experimentu.

Kedy a ako sa môžem zúčastniť prednášky Atomistický pohľad na biopolyméry použitím HPC

Podujatie Atomistický pohľad na biopolyméry použitím HPC sa uskutoční 12. marca 2024 o 16.00 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava (Druhé poschodie nad hlavným vchodom do budovy, priestory knižnice.).

Registrácia

Na podujatie je potrebná registrácia.

Prednášajúca

Mgr. Zuzana Benková, PhD., Ústav polymérov SAV, v. v. i.

O sérii prednášok Vysokovýkonné počítanie

V letnom semestri 2024 spúšťame sériu prednášok, v ktorých výnimoční odborníci z rôznych oblastí predstavia spôsob, akým využívajú vysokovýkonné počítanie (HPC). Návštevníci prednášok sa napríklad oboznámia s aplikáciou HPC v oblasti sekvenovania genómu, alebo v oblasti formalizácie zvedavosti a umelej inteligencie. Pravidelné publikum sa tiež dozvie o úlohe, akú HPC zohralo pri vytváraní molekulovo-dynamických simulácií rôznych udalostí a procesov, alebo pri získavaní popisu neusporiadaného proteínu tau, ktorý je súčasťou patogenézy alzheimerovej choroby.

O sérii prednášok Vysokovýkonné počítanie

O sérii prednášok Vysokovýkonné počítanie. Zdroj: eurocc.nscc.sk

Prednášky o využití HPC prebiehajú v príjemnej a neformálnej atmosfére pri káve. Nahrávky z vybraných prednášok budú následne k dispozícii na YouTube kanáli Národného kompetenčného centra pre HPC a v našom archíve pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne.

Viac info

https://eurocc.nscc.sk/vzdelavanie/prednasky/

https://itkurzy.sav.sk/node/216